Home

Vegtrafikksentralen 175

Ring oss Statens vegvese

 1. Når du ringer 22 07 30 00 får du fire hovedvalg. Ved trafikkfarlige situasjoner skal du ringe Vegtrafikksentralen på telefon 175. Tast 1 for spørsmål om kjøretøy. Deretter: tast 1 for informasjon om registrering og eierforhold på kjøretø
 2. Få oppdaterte veg- og trafikkmeldinger, vær- og føremeldinger og se trafikkflyt i sanntid. I kartet finnes også en ruteplanlegger
 3. istrasjonen: Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal Seksjonsleder drift og vedlikehold, Lars Petter Kaski Seksjonsleder utbygging, Christian H. Forsmo Seksjonsleder plan og forvaltning, Kjell Sture Trymb
 4. istrasjone
 5. Vegtrafikksentralen: 175 (gjelder E6, riksveier og fylkesveier). Krisesenteret 69 10 87 00; Adresser Sarpsborg rådhus og kommunen generelt. Besøksadresse: Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg; Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg; Fakturaadresse: Postboks 505, 1703 Sarpsborg; Organisasjonsnummer: 938 801 36
 6. Veiledning. Når du oppdager et forhold ved veien som åpenbart er farlig for sikkerheten til motorsyklistene, er det viktig at du melder fra til 175 så raskt som mulig, slik at veimyndighetene får anledning til å rette opp forholdet før det skjer en ulykke. Dette betyr at så snart du kan må ta fram mobilen og ringe vegtrafikksentralen på telefon 175
 7. Veg- og trafikkopplysninger for hele Norge. Informasjon og selvbetjeningsløsninger for kjøretøy og førerkort

Trafikk Statens vegvese

Vegtrafikksentralen overvåker veiene 1.150 videokameraer lags veier og i tunneler fôrer Vegtrafikksentralen i Oslo med informasjon. OVERVÅKER VEIENE: Veiene overvåkes ved hjelp av kameraer som gir levende bilder av trafikksituasjonen, inn til Vegtrafikksentralene. Region øst, som har kontorer i Oslo, har 1.150 kameraer til å hjelpe med overvåkingen På våre webkameraer kan du se trafikkflyt, og vær- og føreforhold på veiene 175 vegtrafikksentralen er nede Vegtrafikksentralens publikumsnummer, 175, er nede over hele landet. - Vi får inn nødmeldinger og har kontakt med nødetatane, men vi får ikke inn publikumstips Vegtrafikksentralen - tlf: 175 Mattilsynet - tlf: 22 40 00 00 Barnevernsvakta - tlf: 900 53 304 Viltnemnda - tlf: 911 90 597 Beredskaoordinator - tlf: 913 65 067 Giftinformasjon - tlf: 113/22 59 13 00. Ansvarlig webredaktør: Magdalena Mianowicz. Personvern og informasjonssikkerhet. Statens vegvesen nord, Mosjøen, Norway. 11 529 liker dette · 87 snakker om dette. Statens vegvesen bygger, drifter og vedlikeholder riksvegnettet i..

Kontakt fylkesveg - Nordland fylkeskommun

Melding om forhold på vegene gir du til Vegtrafikksentralen på telefon 175. Telefon 175. Informasjon om stengt veg / redusert framkommelighet. Noen ganger er en veg stengt eller har redusert framkommelighet på grunn av for eksempel vegarbeid eller ulykker. Se trafikkmeldinger på vegvesen.no Telefonnummer utenom arbeidstid: 175 (vegtrafikksentralen) Webside: www.vegvesen.no. Kontaktinformasjon ansvarlige vedr. veg og trafikk i Hamar kommune: Per Kristian Bergstrøm, ingeniør, mob. 41 84 89 44 Morten Haug, forvalter, mob. 47 71 87 2 Vegtrafikksentralen, 175, har tekniske problemer. Det er derfor ikke oppdaterte meldinger på nettsidene. Du kan bruke NRK Tekst TV side 706 og 707. Publikum må ringe 175 for å få korrekte og oppdaterte vegmeldinger. Finnmark fv 889, Snefjord - Havøysund, stengt på grunn av uvær fv 263 Mehamn - Gamvik , kolonnekjørin Det er redusert fremkommelighet ved Vikaneset i Vik, melder Vegtrafikksentralen. av Hilde Heian. DEL. Normal trafikk på Hylkje. Bilen som hadde fått stans på E39 på Hylkje er fjernet, og trafikken flyter som normalt, opplyser Vegtrafikksentralen tirsdag. av Ole Løkkevik. DEL Holmestrand og Hof: mobil: 911 57 583 Sande: mobil: 905 36 862 Telefonen er ikke betjent mens brøyting pågår pga. sikkerhet. Send evt. SMS for viktige beskjeder. For riks- og fylkesveier ring vegtrafikksentralen: 175

Kontaktinformasjon veg - Trøndelag fylkeskommun

vei

Men om det skjer ein akutt hending på veg eller du lurer på køyretilhøva, ring du framleis vegtrafikksentralen 175 eller sjekkar nettstaden 175.no. Vi utviklar Hordaland. Besøksadresse. Agnes Mowinckels gate 5 5008 Bergen Opningstid. 15/09-14/05: 08.00-15.45 15/05-14/09: 08.00. Utbetringa av tunnelane i Møre og Romsdal er fullført og vi takkar for følget. Denne sida vert lagt ned og vi håper de vil følgje oss vidare på sida Statens vegvesen midt.Om du lurer på noko om tunnelstenging eller har andre drifts- og vedlikehaldspørsmål, må du ta kontakt med Vegtrafikksentralen på telefon 175 For riks- og fylkesveier ring vegtrafikksentralen: 175; Økonomi. Skatteoppkrevning. Fra 1. november 2020 har Skatteetaten ansvar for behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav,. Oppdager du problemer med en fylkesveg, kan du ringe Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175. Statens Vegvesen har også en egen kontaktside. Du kan også ringe kontaktperson for ditt område direkte. Tabellen viser kontaktinformasjon for de ulike kommunene Klokken 08.40 var det en front-mot-front-ulykke på fylkesvei 175 nord for Årsnes i Nes i Viken. Vegtrafikksentralen melder at riksvei 55 Sognefjellet er stengt på grunn av værforholdene

Sarpsborg kommune - Kontakt os

Ringer du 175, er det Svend Einar Grytdal som svarer. Eller en av de 12 andre i Vegtrafikksentralen, som alltid vet alt om vei og trafikk i Midt-Norge Jeg regner med at en del av meldingene også kommer til Vegtrafikksentralen 175. Når forholdene oppleves trafikkfarlige og særlig vanskelige, forventer våre innbyggere at vi sier fra som kommune og det er bakgrunnen for min henvendelse, skrev han

Bamble kommune - God jul og godt nyttår!

- Viss du ser ein parkert eller stilleståande bil i Eiksundtunnelen, ikkje nøl med å ringe Vegtrafikksentralen på nummer 175. Eg er redd for at slike episodar som den i helga går utover tryggleiken til dei som køyrer gjennom Eiksundsambandet, seier Olav Amund Myklebust 1. april 2019 kl. 09:42 - Sjekk 175.no . Vegvesenet: - April starter med vanskelige kjøreforhold ,og flere stengte veger i landsdelen. Mange ringer Vegtrafikksentralen for å få informasjon. Illustrasjonsfoto. Vegtrafikksentralen øst forventer at den største flaskehalsen blir et område med vegarbeide på E6 ved Mjøsa. Her kan det være lurt å styre unna tidspunktene for sprengningsarbeider, som du kan lese mer om nedenfor. Foto: Colourbox.com Vis mer Her blir det kø Julerushet forventes å starte fredag Europaveg/fylkesvegar (vegtrafikksentralen) 175 Kommunalt vatn / avløp (vakttelefon) 91 53 87 30 Karmsund Havnevesen 52 70 37 50 Haugaland kraft 05270 Telenor (feilmelding m.m.

Skadar og akutt trafikkfarlege forhold må varslast til Vegtrafikksentralen på tlf. 175. Dei er på jobb heile døgnet og kan kalle ut entreprenørane ved behov. Vegmeldingane er alltid oppdaterte på 175.no. Ønskjer du å kontakte oss om andre forhald som ikkje påverkar trafikken direkte,. I tillegg er en viktig arbeidsoppgave å motta og formidle veg- og trafikkinformasjon, gjennom å betjene publikumstelefonen 175 og distribuere veg- og føremeldinger. Ved spesielle hendelser, som blant annet trafikkulykker, vil en trafikkoperatør arbeide med mange oppgaver og et høyt stressnivå, men fortsatt ha evnen til å vurdere situasjoner ut fra et sikkerhetsperspektiv Skaden i veien bør meldes til vegtrafikksentralen på telefon 175, eller via NAFs veifelleskjema. Merk at dersom det oppstår personskade, bør denne også meldes forsikringsselskapet så snart som mulig, og man bør oppsøke legehjelp. Kilde: NA Rapportert av Vegtrafikksentralen og Sperret vei pga. skred eller oversvømmelser skal meldes til vegtrafikksentralen (tlf. 175) Flomhendelser.no. NVEs database over tidligere flom Tidligere store vårflom. Nord- og Midt-Norge. Flommen i Nord-Norge mai 2010

Ved feil på fylkesveier skal du melde fra til Statens vegvesen. Du kan kontakte dem via kontaktskjema på hjemmesiden deres eller ved å ringe Vegtrafikksentralen på tlf. 175. Når du skal melde fra om feil kan du gjerne legge ved vegreferansen slik at det blir enkelt for Statens vegvesen å vite hvor feilen ligger Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Vegtrafikksentralen, tlf. 175. Ladestasjon for el-biler. Kart med oversikt over ladestasjoner for elbiler i hele landet. Graving i og langs kommunal veg. Alle som skal utføre gravearbeider i og langs kommunale veger i kommunen må søke om tillatelse Ved ledningsbrudd hvor det er behov for umiddelbar utbedring er det tilstrekkelig at Vegtrafikksentralen (telefon 175) varsles muntlig. Søknaden skal så snart som mulig nedfelles skriftlig. Krav til arbeidsvarsling gjelder Skjul utvidet søk. Vis utvidet søk. Kun hele or Ring vegtrafikksentralen 175 for å melde feil på riks- og europaveg. Andre spørsmål om riks- og europaveg kontakt Statens vegvesen. Dersom du ser større områder eller sterkt trafikkerte veier som er mørke, ta kontakt med BKK på telefon 55 12 70 00. BKK: Her kan du melde inn feil på veglys

Sjekk værvarslet og 175.no for trafikkmeldinger før du kjører, oppfordrer Vegtrafikksentralen i vest. WEBKAMERA: Bildet er fra Vegtrafikksentralen sine webkamera fra Fylkesvei 55 Hervavatn Betjene publikumstelefonen 175; Mediehåndtering. Presentasjon av trafikkinformasjon for media og håndtering av nødmeldinger inngår i oppgavene ved vegtrafikksentralen, i tillegg til å overvåke og styre tunneler. Arbeidet består av utstrakt bruk av dataverktøy, med tidvis høyt aktivitetsnivå - Viss du ser ein parkert eller stilleståande bil i Eiksundtunnelen, ikkje nøl med å ringe Vegtrafikksentralen på nummer 175. Eg er redd for at slike episodar som den i helga går utover tryggleiken til dei som køyrer gjennom Eiksundsambandet Vegtrafikksentralen Beskrivelse Trafikkoperatør Morten Eitran på jobb ved Vegtrafikksentralen i Region midt på Rosten i Trondheim. Arbeidsstasjon med mange skjermer i tillegg til en hel vegg med monitorer med bilder fra kameraer langs vegnettet

Sjekk veimeldinger på 175.no. Vegtrafikksentralen i Midt-Norge advarer mot is på grunn av underkjølt regn på Twitter. Kommentarfeltet er dessverre stengt av tekniske årsaker. Her kan du lese mer om hvorfor. På forsiden nå Olavshallen - Ubegripelig at de ikke har sagt ja. Feil på veilys på kommunale veier Feil på veilys på kommunale veier meldes til Laugstol. Feil på veilys på fylkesveier Feil med veilys på veier driftet av Statens Vegvesen (riksveier og større fylkesveier) meldes til Vegtrafikksentralen på telefon 175, eller på e-post: vts-sor@vegvesen.no Generelt Veibelysningen er i første rekke motivert ut i fra sikkerhet og trafikkavvikling.

Bamble kommune - Kunngjøring av årsgebyr

Meld i fra om dårlige veier og fyll ut vårt veifelleskjema

Du bør også ringe vegtrafikksentralen på nr. 175 på vei ut for å varsle. 2. Bruk nødtelefon, ikke mobiltelefon. Tunneler er utstyrt med røde skap med telefon og brannslukningsapparat. Hvis du bruker en nødtelefon vet vegtrafikksentralen automatisk hvilken tunnel du er i og hvor i tunnelen du ringer fra. 3 Sesongens første snøfall flere steder på Østlandet gir bilister problemer på morgenkvisten. - Ikke anbefalt å kjøre ut på sommerdekk, sier veitrafikksentralen Trafikkoperatør - Vegtrafikksentralen VTS i Region øst er en av fem vegtrafikksentraler i Norge. Enhetens geografiske ansvarsområde er Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland fylker. VTS er Statens vegvesens operative beredskapsenhet og er bemannet døgnet rundt ? året rundt. Arbeidsoppgaver * Produsere veg - og trafikkinformasjo Ring vegtrafikksentralen på tlf: 175. Du kan også ringe dit for trafikkinformasjon, eller gå inn på 175.no. Privat ansvar. Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag. Informasjon angående mørke veilys i Hagaholtet, Prestegårdshagen og Klokkermoen Drift og vedlikehold er et fagområde som har stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet på vegene. Drift innebærer oppgaver og rutiner som er nødvendig for at vegene skal fungere godt i det daglige. Den største - og mest utfordrende - delen av dette er vinteren med brøyting og strøing

Når dette skjer, vert tunnelen automatisk stengd og det går ein alarm til Vegtrafikksentralen, som igjen varslar naudetatane. ikkje nøl med å ringe Vegtrafikksentralen på nummer 175 INFORMASJON OM VEG OG TRAFIKKFORHOLD. Vegmeldingstjenesten har landsdekkende oversikt over veg­, føre­ og trafikk­ forhold, samt opplysninger om avstander, vegruter og ferjer eksempel gjenstander i vegbanen, ta kontakt med Vegtrafikksentralen på tlf. 175 . Vegtrafikksentralen besvarer kun spørsmål om trafikksituasjonen. • Fornavn: I forbindelse med uværet i Finnmark forrige uke, ringte bussjåfør i Porsanger, Bjørn Angell, til Vegtrafikksentralen for å få opplysninger om vei og kjøreforhold. Han kom ikke gjennom Vegtrafikksentralen om påsketrafikken: - Bilistene må regne med en time kø flere steder. Påsketrafikken har begynt å tette seg til flere steder. På enkelte strekninger må man regne opp mot én time i kø, opplyser Statens vegvesen

Vegtrafikksentralen om påsketrafikken: − Bilistene må regne opp mot én time i kø. Påsketrafikken har begynt å tette seg til flere steder Vegtrafikksentralen Trondheim, deltid Utlysing nr. 4-106-12 herunder betjene publikumstelefonen 175, styring- og overvåking av vegnettet ved hjelp av tekniske installasjoner og beslutningsstøtte for vegvedlikehold. Arbeidet består av utstrakt bruk av dataverktøy Bilister blir oppfordret til å ringe 175 for å få opplest detaljert informasjon, opplyser Vegtrafikksentralen. Les også 8 av 10 nordmenn bryter «nesten alltid» denne fartsgrense

For nærmere informasjon, ring Vegtrafikksentralen, tlf. 175. Vi gjør unntak fra restriksjonene for renovasjon, utkjøring av melk i tank, utkjøring av fôr til husdyr, tømming av septik, bergingsbiler, utrykningskjøretøy, veivedlikeholdsmaskiner og buss i rute Vegtrafikksentralen (riks- og fylkesveger) 175. E-post postmottak@elverum.kommune.no. Kommunale veger. Kommunalteknisk avdeling har ansvaret for sommer- og vintervedlikehold av de kommunale vegene. Dette innebærer grusing, høvling, kantklippng, strøing, brøyting med mer

Informasjon om veg og trafikk Statens vegvese

Har du viktig trafikkinformasjon, ring tlf. 175. Følg oss i sosiale medier; Statens vegvesen; Om oss; Org.nr: 971 032 081. Trondheim bydrift fra , 100335658S1 - Trondheim bydrif

Vegtrafikksentralen overvåker veiene - Dinsid

Webkamera Statens vegvese

175 vegtrafikksentralen er nede - Siste nytt - NR

I Stange kommune har vi kommunale veger, fylkeskommunale veger, riksveger, Europaveg og private veger. Noe i veien? Har du spørsmål eller synspunkter angående gatelys, veg, trafikk og parkering - eller er det noe du vil melde fra om - gi beskjed til Informasjonssenteret på tlf. 62 56 20 00 elle Utenom arbeidstid: telefon: 175 (vegtrafikksentralen). Forhold som man føler det er nødvendig å varsle kommunen om, og feil eller mangler via vår meldingstjeneste Varsle om feil. Vi ønsker alle en flott vinterstid og ber om forståelse for at ikke alle kan få en ferdigbrøytet veg til enhver tid Henvendelser om E18 og fylkesveier rettes til Statens vegvesen eller vegtrafikksentralen på telefon 175. Lovlighetsvurdering. I følge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for Vegtrafikksentralen Region Vest har ansvar for 11.330 kilometer veg fra Rogaland i syd til Sogn og Fjordane i nord.36 fergesamband, 240 tunneller, 11 broer, 36 fergesamband og 7 fjelloverganger.Kontakttelefonen til vegtrafikksentralen er 175 Kommentar til nummer 175. Nyttig. Det er nummeret til Statens Vegvesen Vegtrafikksentralen. Ikke noe galt med det nummeret. Nyttig 01.05.2017 0 0. Svar. Nøytralt. Veitrafikksentralen. Nøytralt 29.03.2017 0 0. Svar. Plagende. Visste ikke at så korte nummer fantes. Men dette viste i displayet

Dersom vegen er en fylkesveg eller riksveg, skal du varsle Statens vegvesen ved å ringe til Vegtrafikksentralen på telefon 175. Publisert 21.05.2017 20.51 Skriv u - Mange steder er omkjøring mulig, men sjekk 175.no før du skal ut å kjøre, sier Andreas Herland i Vegtrafikksentralen For riks- og fylkesvegar skal henvendingane til Vegtrafikksentralen på telefon 175. Sjekk ut Vegvesen.no/vegkart for oversikt over veghaldar. Når brøytar vi? Vi startar brøyting av kommunale vegar, inkludert gang- og sykkelvegar, ved 7 cm sørpe eller 10 cm tørr snø

Bamble kommune - Kontaktinformasjo

Det skriver Vegtrafikksentralen Sør i en twittermelding klokken 11.56. - Strekningen Oslo-Kragerø har tett trafikk, uten forsinkelser, står det videre Vegtrafikksentralen Nord overvåker og styrer tunneler, skilt, bruer mm. Vi er tilgjengelig døgnet rundt hele året. Har du informasjon til oss ring 175 Meld fra om forhold på veiene. Melding om usikre forhold eller hendelser på veiene gir du til vegtrafikksentralen på tlf. 175. Ring 175. Se også oversikt over veimeldinger for Viken Skal du ut og reise til 17.mai? Prøv vår karttjeneste på www.175.no og se alle fordelene he Vegtrafikksentralen anbefaler folk å sjekke veikamera på 175.no og folk må kjøre etter forholdene. Kulda setter inn. Meteorologene går også ut med samme melding som vegtrafikksentralen. De anbefaler folk som skal ut å kjøre om å sjekke veimeldingene før de starter ut på tur

Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf. 22 07 30 00 - tast 3). Ikke oppsøk fare: Vi fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred Oppdaterte trafikkmeldinger finnes på 175.no, eller hos Vegtrafikksentralen på telefon 175. - Sjekk trafikkmeldingene for strekningen din. Da er du også bedre forberedt på at det kan være andre hindringer underveis, sier byggeleder Runar Gregussen i Nordland fylkeskommune

Vegtrafikksentralen region øst overvåker trafikken i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. I morgentimene gikk trafikken pent og pyntelig for seg, uten kødannelser. Trafikken har tatt seg noe opp siden da. Det er nå tett trafikk og stedvis mindre køer på E6 Hafjell-Lillehammer og saktegående kø på streningen Lillehammer-Hamar Er det behov for ytterligere info kan byggeledelsen kontaktes på tlf. 95422355 på dagtid og vegtrafikksentralen på tlf. 175 hele døgnet. Lars Erik Sira. Publisert 27.02.2020. Sist oppdatert 27.02.2020. Generell kontaktinformasjon. Til toppen. Kontakt oss. 74 17 40 00. Send oss en e-post. Steinkjer. Besøk oss Det er ikke oppdaterte meldinger på nettsidene til Vegtrafikksentralen, 175 på grunn av tekniske problemer. Publikum må ringe 175 for å få korrekte og oppdaterte vegmeldinger. En del veger i Nord-Norge er stengt og noen er kolonnekjørt. For øyeblikket gjelder det blant annet fylkesvei FV 815 mellom Leknes - Smorten Hold deg oppdatert på 175.no hvis du skal ut, oppfordrer Vegtrafikksentralen nord mandag morgen. Flere avganger er allerede innstilt, blant annet fergestrekningene strekningen Kilboghavn-Jektvik og Vennesund Holm. Ferjestrekningen Levang-Nesna og Torghattens rute 18-412 Rødøybassenget er også innstilt på grunn av dårlig vær

Opplysninger for øvrig kan fåes ved henvendelse til Øyer kommune i tlf. 612 68100 eller Vegtrafikksentralen i tlf. 175. Skjema Publisert 30. mars 2020 | Oppdatert 30. mars 202 Henvendelser om drift og vedlikehold av fylkesveiene på Romerike vest kan du rette direkte til publikumstelefonen til Hadeland maskindrift AS, tlf. 902 99 085 eller til Vegtrafikksentralen på tlf. 175. Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på vegvesen.no/trafik Det melder Vegtrafikksentralen. DEL - E18, strekningen Drammen - Kragerø, har tett trafikk med stedvis forsinkelse på strekningene som vises over, skriver Vegtrafikksentralen. Ved å ringe 175 og vente på menyvalg for å si forsinkelse, vil du få opplest detaljert informasjon Vegtrafikksentralen region øst overvåker trafikken i Oslo, Akershus Wahlstrøm ber folk bergene god tid og sjekke alternative ruter på 175.no, dersom man opplever hindringer på veien. Siril Veiåker Nilsen, driftsleder på Vegtrafikksentralen i Nord-Norge, ber førere sjekke trafikkmeldingene og kjøre etter forholdene. April starter med mange stengte veger og kolonnekjøring, spesielt i Troms og Finnmark.--Det er mye nedbør som skal ryddes bort, og det er spesielt utfordrende der snøen går over til regn

Statens vegvesen nord - Startside Faceboo

Vegtrafikksentralen Tlf. 175. Statens vegvesen Region sør 18-0438 visell.kommunikasjonvegvesen.no Postboks 723 Stoa tlf. 22 07 30 00 4808 Arendal vegvesen.no Bamle Vinje Tokke Sauherad orsgrunn Tinn Notodden Skien Nome Siljan Nissedal Seljord Kvitesei Fylkesvei 55 Sognefjellet er stengt på grunn av uværet, meldte Vegtrafikksentralen søndag morgen. - Ville ikke dratt til fjells - Jeg ville ikke ha reist opp i fjellet i dag, sa vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt i Bergen da BT snakket med ham ved 11.15-tiden søndag En kranbil som kjørte ned en strømstolpe og dro med seg kabler, skapte trafikale problemer på fylkesveg 175 Gardermovegen ved Moreppen i Nannestad mandag. Dette meldte Øst politidistrikt klokka halv to. Trafikken ble dirigert forbi stedet, og klokka 14.20 meldte Vegtrafikksentralen at vegen var åpen for trafikk igjen. Artikkelen fortsetter under annonsen Fv 176 Moreppen [

Bamble kommune - Rydding av friområdet SandvikaBamble kommune - Koftejakt i BambleBamble kommune - Bypakke Grenland – oppstart innkreving av
 • Georgernes verft 12.
 • Tanzen in koblenz.
 • Zooom senja.
 • Mort madagascar.
 • Smigre kryssord.
 • How to make pita bread soft.
 • Www bedregardsdrift no.
 • Sonoma valley map.
 • Dusjstang hjørne.
 • Youtube stjerne funnet død.
 • Servelat innhold.
 • Find duplicate files windows 10.
 • Harald v. enkel.
 • Lyskesopp bilder.
 • Elden blogg.
 • Basunen forlag.
 • Rudolf nurejev.
 • Kylling satay nrk.
 • Demokrati i europa.
 • Gravid kjole til jul.
 • Flohmarkt travemünde.
 • Sanglerke.
 • Awesome synonym.
 • Inverter 12v 230v 3000w.
 • Bygge på myr grunn.
 • Garuda vishnu.
 • Pioner multi tilbehør.
 • Wright trafikkskole fredrikstad.
 • Audi r8 widebody.
 • Ard mediathek app android download.
 • Aksjeloven 1 2.
 • Fem fine frøkner mening.
 • Språkdebatten 1814.
 • Barnas hus leie bilsete.
 • Hurra for deg youtube.
 • Garageband alternative for windows.
 • Rabattkode blush oktober.
 • Audi a3 e tron rekkevidde.
 • Spinalkanalstenose op wie lange krankenhaus.
 • Standard reduction potentials.
 • Duke ellington referat.