Home

Fartskriver regler

EU-regelverk om digital fartskriver. Kravet om installering av digital fartsskriver i kjøretøy som omfattes av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, følger av forordning 3821/85/EØF med endringer i 2135/98/EF av 24. september 1998. Gjennom EØS-avtalen har Norge plikt til å implementere forordning 2135/98/EF i norsk rett Forordning (EU) nr. 165/2014 gir regler om fartsskriver. Forordning (EU) nr. 165/2014 vedlegg I fastsetter tekniske spesifikasjoner for analog fartsskriver. Forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg IB fastsetter tekniske spesifikasjoner for førstegenerasjons digital fartsskriver som definert i forordning (EU) 2016/799 artikkel 2 annet ledd nr. 1 Alle busser og lastebiler registrert i Norge etter 9. desember 2006 og som brukes til kjøre- og hviletidsregulert transport, skal utstyres med en digital fartsskriver Med undtagelse af specifikke fartskriver regler gælder de normale regler for køre- og hviletid inden for EU. Vær opmærksom på, at disse regler kan variere fra land til land. Den maksimale arbejdstid på en uge er 60 timer, og den gennemsnitlige maksimale arbejdstid i løbet af en periode på 16 uger må ikke overskride 48 timer Midlertidig godkjenning som verksted for digital fartskriver som gjelder fra 1. november 2008 gjelder til søknad om godkjenning etter denne forskriften er avgjort, eller uansett senest til 1. mai 2009. Reglene i denne forskriften kapittel 4 gjelder også for midlertidige godkjenninger så langt de passer. Del paragraf

Regelverk Statens vegvese

09:39. Okm/h * OOOOOO.Okm Legg inn Kjøretøy Utskrift sjåfør Kjøretøy OUT* Start Innlagte data lagret 1446. a OUT Okm/h Kjøring uten kor Smart fartsskriver er en videreføring av dagens digitale fartsskriver, med utvidet funksjonalitet. Den smarte fartsskriveren skal blant annet selv kommunisere indikasjoner på overtredelser til kontrollutstyr langs vegen mens kjøretøyet er i bevegelse Fartskriver AS og MAN Truck & Bus Norge AS har inngått en samarbeidsavtale som går ut på at Fartskriver AS tilbyr korthotell for bedriftskort for de MAN-kunder som har kjøretøy som er tilknyttet RIO-plattformen Her finner dere programvare, drivere og oppdateringer etc. Downloadkey / TIS Compact Oppdatering av Downloadkey I versjon 1.26 Oppdatering av TIS Compact I versjon 1.16 Oppdatering av Downloadkey II, TIS-Compact II og TIS_Compact III versjon 1.22 Bruksanvisning TIS-Compact II Downloadterminal Programvare Downloadterminal II versjon 1.0.6.0 Program-CD DownloadTerminal I USB drivere for.

Forskrift om fartsskriververksteder - Kapittel 4

 1. Alle som utfører transport underlagt kjøre- og hviletidsreglene og som benytter kjøretøy med digital fartskriver, må ha sjåførkort. Du må selv søke om eget sjåførkort, og det kan du gjøre på nett.For å få sjåførkort i Norge må sjåføren ha gyldig førerkort og bostedsadresse i Norge
 2. Nye regler for fartsskrivere i EØS-avtalen Norge, Island og Liechtenstein har vedtatt å innlemme i EØS-avtalen en ny forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn. Nyhet ⏲ 6. juni 2016 12:11 Lovdata Del artikke
 3. Reglene for hvem som skal ha skive og hvem som er fritatt er knotete og jeg veit av erfaring at de kan tolkes på mange måter avhengig av hvem som leser dem. Jeg blei stoppa i skivekontroll en gang med en privat veteranbuss uten skriver (som skal være fritatt fordi den ikke er en del av et næringsledd, ikke kjøres mot vederlag og er passert historisk alder
 4. Man er underlagt køre- og hviletidsbestemmelserne og bør have en tachograf/fartskriver installeret, hvis: Vægten af bilen og evt. trailer samlet overstiger 3500 kg. Man kører mere end 100 km væk fra virksomheden i bilen. De vigtigste regler inden for køre- og hviletidsbestemmelserne, er følgende: Der må højst køres 4,5 time uden pause

Digital fartsskriver Statens vegvese

Fartskriver regler - Fartskriver Lovgivningen Forklaret

I et skriftlig spørsmål til statsråd Jon Georg Dale spør Arne Nævra (SV) om det vurderes å innføre påbud om digital fartsskriver også for godskjøretøy under 3,5 tonn. Samferdselsministeren er ikke avvisende, men trekker frem flere problemstillinger som først må adresseres Reglene om utstedelse og bruk av sjåførkort er i stor grad en videreføring av gjeldende forordning 3821/85 og vurderes ikke å medføre betydelige konsekvenser. Bestemmelsene om endringer i den geografiske rekkevidden for visse unntak fra kjøre- og hviletid, innebærer økt fleksibilitet og frihet for de transportene dette gjelder (dersom man velger å gjøre de valgfrie nasjonale. I forbindelse med kontroll av kjøre- og hviletid, har vi blitt klar over noen misforståelser, som gjelder kontroll av fartskriver. Noen tror nemlig at fartskriveren er kontrollert hvis kjøretøyet har vært inne til periodisk kjøretøykontroll. Slik er det ikke

Fartskriver AS. T: +47 23 37 84 00 E: firmapost@fartskriver.no. Post- og besøksadresse Bølerveien 40 2016 Frogner. Produkter. Flåtestyring / Sporingsløsning; hindre fusk og manipuleringer og sikre at reglene for kjøre- og hviletid følges. Det bidrar til økt trafikksikkerhet,. Hensikten med digital fartskriver Hensikten med digital fartskriver er å forenkle bruken av fartskriver, hindre fusk og manipuleringer og sikre at reglene for kjøre- og hviletid følges. Det bidrar til økt trafikksikkerhet, forbedrer sjåførens arbeidsmiljø, og skaper like forhold for konkurranse mellom bedriftene i bransjen as Fartskriver. T: +47 23 37 84 00 E: firmapost@fartskriver.no Post- og besøksadresse Bølervegen 40 2016 Frogner Sitemap.

På www.politi.dk finder du en ansøgningsblanket for de 3 forskellige slags fartskriverkort: virksomhedskort, tachografkort og værkstedskort. Udfyld den valgte blanket og indlever den derefter fysisk ved din nærmeste politistation. Virksomhedskort: Et kort som er udstedt til en virksomhed eller vognmand.Transportvirksomheden skal før ibrugtagning af et køretøj med digital fartskriver. Fartskriver type MTCO 1324 Med fartskriveranlegget MTCO 1324 har vi fått delte instrumenter, speedometer er visningsinstrument og fartskriver MTCO 1324 er registreringsenheten. Med fartskriver MTCO 1324 gjordes forberedelsen til digital fartskriver og det ble tatt i bruk ny impulsgiver teknologi med krypterte data Nyhet, Lover og regler, Nyttekjøretøy Vegdirektoratet har nok en gang besluttet å utsette fristen for innmontering av smart fartsskriver (generasjon 2). Del denne siden Dette går fram av forskriftsendringer som er fastsatt av Samferdsels-departementet, med virkning fra 25. juni 2011. Etter tidligere regler og praksis skulle analoge fartsskrivere inspiseres minst hvert sjette år, mens det for digitale fartsskrivere var krav om inspeksjon minst en gang i løpet av to år

Forskrift om fartskriververksteder - Lovdat

Fartsskriverforordningen: endring av gjennomføringsbestemmelser - tekniske krav mv. til fartsskrivere og deres komponenter. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/502 av 28. februar 2018 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 om fastsettelse av krav til utforming, testing, installering, bruk og reparasjon av fartsskrivere og deres komponente NLF har oppfattet at det er uklarhet omkring lovligheten av å kjøre et kjøretøy med digital fartskriver, uten å ha med seg sjåførkortet. Noen hevder at det er tilstrekkelig å ha søkt om sjåførkort for å lovlig kunne føre et kjøretøy med digital fartskriver. Statens vegvesen sier på sin internettside at man må ha fått utstedt sjåførkortet før man lovlig kan føre et.

En fartskriver registrerer kjøre- og hviletider og gjør det dermed mulig å kontrollere om sjåføren og transportbedriften følger reglene. Hensikten med disse reglene er å bedre sjåførens arbeidsmiljø og øke trafikksikkerheten. Det bidrar til en mer rettferdig konkurranse mellom bedriftene i bransjen Regler fra 2006. Vi henvendte oss til Vegdirektoratet, for å få det konkrete fasitsvaret. Etter en lang behandlingstid mottar vi en e-post, der vi øyner håp om å få svar på spørsmålet - hvordan er reglene for fartsskriver i traktor, og hvordan håndheves dette? Via noen linker blir vi sendt fram til en forordning datert 2006

Jurist i Håndværksrådet Jeppe Rosenmejer ridser her de kommende regler op. To betingelser skal være opfyldt, før du overhovedet er påvirket af reglerne. Den totale vægt af bil inkl. trailer skal være over 3,5 ton og mindre end 7,5 ton. Er vægten under 3,5 ton, behøver du ikke fartskriver i bilen Tachograf for mange bilister er en mystisk og uforståelig enhet. På mange måter, alt på grunn av sitt spesifikke formål. Selv om et tilstrekkelig stort antall førere setter opp med sin tilstedeværelse, og for noen hjelper det mye. Derfor er det viktig å forstå hva en fartskriver er i en bil. Så la oss ta en titt Der er ligeledes regler for, at en chauffør, skal medbringe sine diagramark, eller date for de forudgående 15 dages kørsel. Denne procedure er også blevet nemmere med den digitale fartskriver, da alle data ligger på chaufførkortet. Det gør det nemt at printe den registrerede kørsel Vi har sendt frustrasjonen videre til Tom E. Sund i Fartskriver AS og bedt ham forklare hvorfor ting er som de er. Her er hans forklaring: - Det er i hovedsak to typer digitale skrivere i bruk i Norge. Stoneridge og VDO, eller Siemens som de kalles på folkemunne Nye fartskriver-regler på vej. EU har vedtaget nye tekniske regler for den digitale fartskriver. Det sker efter en vedvarende indsats fra DTL og ITD. Af Jesper B. Nielsen 8. januar 2010 01:00.

Som yrkessjåfør har man arbeidsplassen sin ute på veien, og det finnes mange krav, regler og bestemmelser man må forholde seg til. Vi ønsker å være en informasjonskanal og et kompetansesenter for de som har sin arbeidsdag langs veien, as Fartskriver. T: +47 23 37 84 00 E: firmapost@fartskriver.n Fartskriver (tachograf) er lovpligtigt ved erhvervskørsel, hvis man kører med vogntogsvægt over 3.500 kg. Undtagelse gælder for vogntog op til 7,5 tons, hvis man kører med eget gods i en radius på max. 50 km. fra ens firmaadresse Som regel utføres løyvekontrollen i tilknytning til annen kontroll på vegen. Under løyvepliktig transport og egentransport skal de dokumentene som er påkrevd å ha med vises frem til kontrolløren. Ved egentransport skal kontrolløren få tilgang til lasterom for å kunne avgjøre om vilkårene for egentransport er oppfylt En tachograf er et andet ord for en fartskriver, og kan også staves Takograf. Den benyttes til at måle og registrere et køretøjs hastighed samt chaufførens køre- og hviletid. Ifølge dansk og europæisk lovgivning skal der i alle tunge lastbiler, busser og de fleste store varevogne være installeret en tachograf Ketil Solvik-Olsen: Reglene om kjøre- og hviletid for sjåfører, herunder om fartsskriver, omfatter i utgangspunkt all godstransport som foretas med kjøretøy/kjøretøykombinasjon med (samlet) tillatt totalvekt over 3,5 tonn. Når en tilhenger kobles til en bil, stiger tillatt totalvekt

Regler & vejledning. Hold dig opdateret på reglerne og find hjælp her. ADR / sikkerhedsrådgivning. ADR konventionen (Den Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej) Den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Fartsskriveren kontrollerer at disse reglene følges. Les mer om toårskontroll av fartsskriver her. Spesiell kompetanse og riktig utstyr . For å bli godkjent for å kontrollere fartskriver må verkstedet ha ansatte med spesiell kompetanse og tilgang på det utstyret som kreves for å utføre kontrollen

De nye fartskriver regler gælder for både montering, eftersyn og udlæsning af fartskriveren. Der er også forskellige ændringer i fartskriverreglerne. Så er det for eksempel ikke nødvendigt at have en underskrevet fraværserklæring, fordi alle hvileperioder skal indtastes manuelt i fartskriveren Bokføringsforskriften - om tilleggsbestemmelser og særlige regler for enkelte næringer og bransjer Elektronisk oppbevaring. Velger du å oppbevare bilagene elektronisk kreves det at du tar sikkerhetskopi av materialet Hos Tachografservice er det vigtigt for os, at vores kunder er opdateret omkring nye produkter, regler og generelle nyheder fra branchen. Samtidig vil vi gerne tilbyde vores kunder at være de første til at modtage tilbud, kampagner, nyttige tips og tricks til hverdagen, samt andre relevante nyheder Fartskriver Gruppen er blant de markedsledende i norden på systemer og produkter spesielt rettet mot den veibaserte transportbransjen. Konsernet omfatter åtte selskaper i åtte land samt et forhandler- og servicenettverk med over 600 kontaktpunkter i Norge, Finland, Danmark og Estland Hvornår gælder kravet om fartskriver? Spørgsmål besvaret af: Preben Meinecke-Søes, advokat, TEKNIQ. Spørgsmål. Vores svend er blevet stoppet af politiet, der ville tjekke bilens fartskriver. Han kørte i en af firmaets gulpladebiler, der vejer mere end 3,5 tons, og han befandt sig mere end 100 km fra vores firmaadresse

Nå har jeg brukt litt tid på å søke etter dette uten hell. Jeg poster derfor spørsmålet mitt her. Hvilke regler gjelder for kjøring med bil inntil 3500kg og tilhenger større(!) enn 3500 kg? Spørsmålet gjelder først og fremst førerkortklasse BE, men også C1E (trekkvogn mellom 3500 og 7500 kg). Se. Om Fartskriver Organisasjon Konsern Nyheter Partnere Kontakt oss Kontaktpersoner Stilling ledig Nyttige linker Betingelser. X. Fartskriver.no / Produkter / Bedrift Søk. Logg inn forhandler Som transportbedrift i Norge i dag må man forholde seg til mange regler og bestemmelser,. Fartskriver forpligtelse: Lastbiler og varebiler + trailer. Alle lastbiler og køretøj kombinationer med en total vægt på mere end 3.500 kilo er forpligtet til at have installeret en fartskriver. Men der findes fritagelser fra fartskriver forpligtelsen i både Danmark og EU lande Reglene som omhandler bruk av fartskriver erstatter og/eller utfyller sentrale bestemmelser i forordning (EØF) nr. 3821/85. I tillegg gjør forordningen enkelte endringer i forordning (EF) nr. 2135/98 som omhandler fristen for å montere digital fartskriver i nye kjøretøy og utstedelse av fartskriverkort

Skal du have fartskriver i din varebil? - Dansk Håndværk

Smart fartsskriver Statens vegvese

Hjem - Fartskriver

Tåbelige regler: Fordi Allan Blinkilde kørte uden last fik han en bøde for at køre uden fartskriver Minner om at det ikke lengre er disp. på kjøre- og hviletid. Nå skal normale regler følges! Kjør pent : For å minske muligheten for store bøter følge av brudd på disse reglene som vil påvirker selskap og sjåfører. Sørg for at dine ansatte fungerer i henhold til EUs forskrifter. Følg enkelt med på din fartsskriver for ikke å bryte EUs regulativ nr. 561/2006 om kjøretider og hvileperioder og EUs arbeidstidsdirektivets minimumsstandarder Nye krav gjelder for alle busser og lastebiler registrert etter 15. juni 2019 og som omfattes av kjøre- og hviletidsregulert transport. Statens vegvesen har gitt et par særnorske unntak fra EU-kravene

Nedlastninger - Fartskriver

Ukendte regler kan koste dyrt | TV 2 Fyn

For sjåfører Statens vegvese

Kjører på kanten av loven De er store, ser ut som lastebiler, har løftelem og skap med plass til det meste. I virkeligheten er de varebiler som ofte brukes ulovlig, og som gjør det lett å utnytte sjåførene Regler For Fartskriver I Varevogn. Tømrer-direktør: Man kan godt tjene penge og tage socialt L 234 - 2017-18 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat. Regler For Fartskriver I Varevogn. Regler For Fartskriver I Varevogn. Vejdirektoratet: Svenske erfaringer dokumenterer effekten af.

Nedlasting av fartsskriver Manuell eller automatisk nedlastning av data - Fartskrive . Automatisk nedlastning krever altså DLD, TIS-Web og at Fartskriver AS har et Bedriftskort (utstedes av Statens vegvesen) for din bedrift stående i en server hos seg Fartskriver-regler gør det dyrere at være jyde | Skive Folkeblad. Her er reglerne for vinterkørsel i vores 3 nabolande - DigiTach. VW Crafter - køb brugte gulpladebiler på DBA. L 234 - 2017-18 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat. L 234 - 2017-18 - Bilag 3: Høringssvar og høringsnotat Fra mai 2018 ble det nye regler og rutiner for håndtering av personopplysninger, inkludert personopplysninger om kunder, sjåfører, leverandører og medarbeidere. I den forbindelse har Scania CV/Scania Norge utarbeidet en ny FMS/Tacograph-kontrakt Innføring av digital fartskriver fra 9 desember + mer skiver. Det er stadige endringer og oppdateringer i lovverket som omhandler og regulerer arbeidshverdagen til yrkessjåførene. I denne tråden vil vi prøve å holde hverandre oppdaterte på nye regler Digital fartskriver, hva og hvordan. Det er stadige endringer og oppdateringer i lovverket som omhandler og regulerer arbeidshverdagen til yrkessjåførene. I denne tråden vil vi prøve å holde hverandre oppdaterte på nye regler. Moderatorer: Stig-Arne, Lysmester`n, jvsandem,.

DigiSyS - Digital fartskriver

Jævnfør de danske regler, skal data udlæses med følgende intervaller : Førerkort udlæses minimum hver 21. kalenderdag, og når en chaufør ophører med at kører for virksomheden. Fartskriver udlæses minimum hver 2. måned, og ved videresalg af køretøjet eller udskiftning af fartskriveren Generelt om brug af fartskriver og takograf Denne håndbog er udfærdiget af TungVognsSpecialisten ApS på baggrund af de love og regler og den kendte administration af reglerne, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen. Den er skrevet.

Studenterkørsel – dba

Nye regler for fartsskrivere i EØS-avtalen - Lovdat

Grundlæggende er al kørsel i løbet af en arbejdsdag erhvervsmæssig kørsel. Derfor kan du roligt køre i din firmabil mellem arbejdspladser eller kunder uden at være bange for at skatte- eller momsmæssige konsekvenser Etter planen skal nå de nye reglene for kjøre- og hviletid publiseres i EUs offisielle journal den 11. april 2006. Ifølge EU-lovverket, vil krav om digital fartskriver i alle nye godskjøretøyer gjelde fra 1. mai 2006 og nye kjøre- og hviletidsregler fra 11. april 2007. Også her i Norge blir digital fartskriver innført 1. mai i år Fartskriver skal kontrolleres for å avgjøre om den viser og registrerer korrekt til­bakelagt distanse, hastighet og tid innenfor de angitte toleranser i forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1 kapittel III punkt f nr. 1 til 3, og vedlegg 1B kapittel III nr. 2 til 3, samt i AETR bilag 1 kapittel III bokstav F. Kontroll av den registrerte avstanden skal for fartskriver utføres over en.

Nye modulvogntogs regler prDe nye færdselsskilte - DigiTach

fartsskriver,hvordan skal den brukes? - Bil og motor

En fartskriver er en enhet som registrerer viktige bevegelsesparametre for et bestemt kjøretøy - fart, tid og sti lengde. Denne informasjonen gjør at du kan kontrollere de viktigste egenskapene til føreren-truckers - overholdelse av arbeidsform og hvile, bevegelseshastighet, rute Regler for fartskriver samt køre- og hviletid. Hvis du selv afhenter eller returnerer materiel eller letvogne hos os, så skal du være opmærksom på reglerne for køre- og hviletid samt krav om at køre med fartskriver. Læs mere om reglerne og den såkaldte håndværkerregel her

Køre- og hviletidsregler - Få en lille guide her

Regler om krav til montering af og brug af fartskriveren er givet i EU- Rådsforordninger. Chauffører som kører køretøj med digital fartskriver skal have et chaufførkort. Før kørsels start sættes førerkortet ind i kortslids 1 på fartskriveren Bruk av OUT - as Fartskriver. Regler & Vilkår - Bertmark Norge. betingelsene - Bertmark Norge. Skiftet fra den analoge fartskriver til den digitale fartskriver spiller en vigtig rolle i den diskussion, der har været. Men de nye regler skal man være opmærksom på, hvordan de to typer fartskrive indstilles. Minimale ændringerÆndringerne i de nye regler er dog minimale. - På køretiden indføres en begrænsning på den ugentlige køretid

Fartskriver i varebil - DigiTachDigiTac

Her gennemgås det gamle analog kontrolapparat. How to Build a HINGED HOOPHOUSE for a Raised Bed Garden - Duration: 17:02. The Gardening Channel With James Prigioni Recommended for yo OG hvilke regler der er for din kørsel. - Brug af fartskriver - Førerkort - m.v. Også selvom du ikke skal leje bil hos dem. Det skal du selvfølgelig først fortælle dem bagefter. ;-) Jeg er ikke klar over om der er særlige danske regler der tillader kørsel med udlejningslastbil, i Danmark

Fastmontering af nummerplader - DigitachDigiTachCategory Archive for "Guides" | DigiTachMG B 1,8 Roadster Benzin modelår – dba

Regler om tidsbegrænsning af kortenes gyldighed og af arkivering er landespecifikke og skal overholdes i det pågældende land. t - Registreringsnumrene på alle nyregistrerede køretøjer skal ind- den digitale fartskriver til køretøjet inden for 14 dage og indtaste køretøjets registreringsnummer Reservedelspriser, afgifter, regler m.m. man skal være opmærksom på. For mig lyder det som om man skal køre ud og købe en 7.5K med trækkrog og så endda slippe forholdsvilligt fri af urimelige omkostninger bortset fra brændstof. (Hvad jeg regner med den større lasteevne vil kunne betale, med færre ture Digital fartskriver, hva og hvordan. Det er stadige endringer og oppdateringer i lovverket som omhandler og regulerer arbeidshverdagen til yrkessjåførene. I denne tråden vil vi prøve å holde hverandre oppdaterte på nye regler. Moderatorer: Stig-Arne, Lysmester`n, jvsandem, DeLutte, MOOY, topline164, Tom. Skriv et svar

 • Falkum stadion.
 • Microsoft outlook free downloads.
 • Todesanzeigen wil.
 • Guns n roses ullevi.
 • Windows 8.1 hintergrund startbildschirm ändern.
 • Mini juletre ekte.
 • Soft mint barnerom.
 • Konisering gravid förlossning.
 • Sz ticketservice coswig öffnungszeiten.
 • Vierhortensia.
 • Operere bakers cyste.
 • Wie lange single.
 • Labb kryssord.
 • Committee on the rights of the child rules of procedure.
 • Sioux city gran canaria closed.
 • Hvordan bruke hostemaskin.
 • House of oslo stenger.
 • Mia skuespillere lukas.
 • Mühldorf am inn veranstaltungen.
 • Hva er gro gate.
 • Ikonki na ts3 2018.
 • Hjemmelaget gjær.
 • Akutt stressreaksjon.
 • The royal scotsman prices.
 • Fjerne flekker med bakepulver.
 • Weber q3200 tilbud.
 • Suicide squad fsk.
 • Trening for kvinner i 50 årene.
 • Nye stjernetegn.
 • Dyrepoliti utdanning.
 • Vilka länder är nationalstater.
 • Prezi gratis.
 • Pebble beach golf tournament 2018.
 • Verden går under 2018.
 • Helkornbrød.
 • Grand master skywalker.
 • Luftgevär med hög utgångshastighet.
 • Ganni prinsensgate.
 • Gsport hjelm.
 • Havstein kapell.
 • Leie tryllekunstner bergen.