Home

Stiftelser register

Vedtekter i Stiftelsen We Play Green Vedtekter per 14. august 2020 §1 Stiftelsen har foretaksnavnet Stiftelsen We Play Green §2 Stiftelsen har som formål å inspirere, engasjere og konkret hjelpe idretten til å redusere sitt miljøavtrykk. §3 Stiftelsen skal være næringsdrivende og skape inntekter gjennom sponsorater, salg og formidling av tjenester, eventer samt salg av produkter og. Næringsdrivende stiftelser må ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke). Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land, og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du undersøke reglene for oppholdstillatelse Søk i Stiftelsesregisteret. Alle landets stiftelsar skal vere registrerte i Stiftelsesregisteret. I Stiftelsesregisteret kan publikum søke fram informasjon om kven som sit i styret i ein stiftelse og kven som er revisor

Stiftelser utifrån flera olika sökkriterier beroende på vad du är intresserad av. Hur söker man stiftelse Klicka på Sök stiftelse för att komma igång och söka. Vill du bara se stiftelser hos en viss registreringsmyndighet kan du klicka på namnet på länsstyrelsen längst ner på denna sida alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet; Nærmere opplysninger om disse reglene finner du i forskrift om register for frivillig virksomhet. Hvis foreningen velger å påta seg innsendingsplikt for årsregnskap må dato for avslutning av regnskapsår oppgis Næringsdrivende stiftelser skal bli meldt inn til Foretaksregisteret med de opplysninger som følger av foretaksregisterloven §§ 3-6 og 3-7. Angående § 26: Alle stiftelser skal ha et styre. I stiftelser som har en grunnkapital på tre millioner kroner eller mer, skal styret ha minst tre medlemmer. Styret skal ha en leder På denne siden finner du informasjon for stiftelser og andre ansvarsområder Stiftelsestilsynet forvalter. Lotteri- og Stiftesestilsynet

Februar i år hadde Stiftelsesforeningen et møte med Finansdepartementet, hvor tema var stiftelser som ikke faller inn under ordningen i skatteloven § 6-50 om skattefradrag for gaver til stiftelser, fordi disse stiftelsene ikke mottar støtte fra offentlig myndighet På brreg.no kan du registrere og endre opplysninger på bedrift, finne bedriftsinformasjon og kunngjøringer, sjekke heftelser i bil og stoppe telefonsal Alle stiftelser skal være registrert i et sentralt register som føres av Stiftelsestilsynet (Stiftelsesregisteret). Stiftelsesregisteret skal inneholde følgende opplysninger, som skal meldes ved opprettelsen av stiftelsen, jf. § 11 Informasjon om Stiftelsesregisteret finn du på denne sida. I Stiftelsesregisteret kan du finne kven som sit i styret i tillegg til å lese vedtektene

Stiftelsesregisteret - Lotteri- og stiftelsestilsyne

 1. dre stiftelser vil kunne velge bort revisjon
 2. Organisasjonsnr Navn Registreringsdato Vedtekter ; 925856991: ANNE-KATHRINE OG JAHN ROBERT MICAELSENS MINNESTIFTELSE : 28.10.2020: VEDTEKTER FOR ANNE-KATHRINE OG JAHN ROBERT MICAELSENS MINNESTIFTELSE §1
 3. Gjør registersøk i Brønnøysundregistren

nettregister.no er et nettbasert medlemsregister for moskeer, foreninger, organisasjoner, menigheter og borettslag. Du jobber enkelt med systemet via din nettleser Stiftelsesloven av 1980 vil bli erstattet med en ny lov om stiftelser. Ny stiftelseslov innebærer både innholdsmessige og redaksjonelle endringer i forhold til eksisterende lov. I denne artikkelen gis det er kortfattet oversikt over en del endringer. Det pekes blant annet på skille mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, krav til minste grunnkapital, organisering mv. I. När du har bildat en stiftelse ska du anmäla den för registrering hos Länsstyrelsen, som också har tillsyn över stiftelser. Anmälan om registrering skickar ni till Länsstyrelsen senast sex månader efter det att stiftelsen bildades. Stiftelser som ska utöva näringsverksamhet måste registreras innan näringsverksamheten påbörjas

Norge. Norges Grunnlov § 118 setter visse begrensninger i adgangen til å opprette stiftelser som skal ha til formål å begunstige en slekt og dens etterkommere - såkalte fideikommisser.. Stiftelser ledes av et styre og styres av vedtekter som utarbeides av oppretteren. Siden stiftelser ikke har medlemmer eller andre som fører kontroll med at ledelsen forvalter midlene i samsvar med. Det finns olika typer av stiftelser: Avkastningsstiftelser kallas de stiftelser som delar ut stiftelsernas avkastning till ändamålet.; Verksamhetsstiftelser är de stiftelser som själva bedriver verksamhet exempelvis en skola eller ett daghem.; Insamlingsstiftelser samlar in pengar för bestämda ändamål. En insamlingsstiftelse ska under en sammanhängande period om tre år använda minst. Gör så här: Skriv in hela eller delar av stiftelsens namn, eller 10-siffrigt organisationsnummer eller valfria sökord i sökfältet.; Om du får för många svar, avgränsa med län och/eller kommun. Klicka på stiftelsens namn och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, tel, e-post eller vanligt brev. Vissa har också egen hemsida Stiftelser som har fått negative oppslag i media, som Heje-Fondet og Stiftelsen Kjell Holm, ble nesten ikke nevnt av respondentene. For næringslivsstiftelser eller stiftelser som har konkrete formål (for eksempel å støtte forskning på en type sykdom eller lidelse), er det relativt enkelt å velge hvem som skal motta støtte

Næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal registreres med representant. Representanten må ha hjemsted eller forretningsadresse i Norge, og har sammen med deg ansvar for å levere inn mva-meldingen og betale skyldig merverdiavgift (såkalt solidaransvar) Saker knyttet til stiftelser har i de senere år med jevne mellomrom dukket opp i media, og som oftest med negativt fortegn. Men hva er det som skjuler seg bak dette begrepet, hva er egentlig en stiftelse ? NB! Fra 1 januar 2005 er det kommet en ny stiftelseslov. Den nye stiftelsesloven er en gjennomgående [ Trenger du hjelp? Våre bedriftsveiledere sitter klar for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Norge. Tjenesten er gratis. Telefonnummer til Altinn brukerservice 800 33 84 Stiftelser og andre private initiativ er et unnværlig supplement til statlige bidrag over skatteseddelen. Read More Nyheter Amanda Jonassen June 11, 2020 Nyheter , The Guardian , Stiftelser uunnværlig supplement , Korona , Covid-19 , Misoppfatninge

Altinn - Starte og registrere en stiftels

Overtredelse av loven straffesanksjoneres.Fylkesmannenstilsyn faller bort. I stedet er det opprettet en sentral tilsynsordning gjennom Stiftelsestilsynet, som skal føre tilsyn med alle stiftelser.Alle stiftelser skal registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i et nytt register som Stiftelsestilsynet er i ferd med å opprette Fra 1990-tallet og frem til i dag har flere register blitt etablert. Nå forvalter og driver Brønnøysundregistrene 17 av landets viktigste registre. I dag samarbeider 560 ansatte om å gjøre det enklere for alle å forholde seg til det offentlige, og etaten er et av regjeringens viktigste utøvende organ i utviklingen av digitale tjenester Stiftelser og foreninger/organisasjoner PKF ReVisjon har lang erfaring med revisjon av både stiftelser og foreninger/organisasjoner. Avhengig av klientens ønsker er vi behjelpelige med oppfølging i forhold til innsendelsesfrister, dokumentasjonskrav som skal oppfylles, og bistand i forhold til gjennomføringen av regnskapsavleggelse innenfor vår rolle som uavhengig kontrollør Alla stiftelser ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nyregistrerade ska göra det inom 4 veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst kontrollerar exempelvis en stiftelse. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem Avgjørelser om selskaper og stiftelsers forhold til offentleglova. 2011-01-10 - Sunnhordland Kraftlag AS - JA - Fylkesmannen i Hordaland (les mer) 2010-12-10 - Haugaland Kraft AS - NEI - Fylkesmannen i Rogaland (les mer) Haugaland Kraft AS 2010-12-07 - Eidsiva Energi AS - JA - Fylkesmannen i Hedmark 2010-11-08 - Troms Kraft AS - NEI - FM i Troms Troms Kraf

Politiets registerblade 1890-1923. Politiets registerblade var en forløber for folkeregistret. Her er alle københavnere over 10 år registreret i perioden mellem 1890-1923 Ordningen gjelder for arbeidsgivere som selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen. Du kan benytte denne ordningen helt uavhengig av andre ordninger. Du finner mer detaljer om ordningen og søknadsskjema på www.lonnstilskudd.no aksjeselskaper (AS), stiftelser osv. har eget juridisk nummer. Organisasjonsnummer på juridisk nivå finner man i Enhets-registeret. Organisasjonsleddsnivå. Gjelder kun oppgavegivere med kommunen som juridisk enhet. Organisasjonsleddene er strukturelle enheter som ligger mellom den juridiske enheten og bedriften

EUs hvitvaskingsdirektiv pålegger alle land i EØS-området å etablere et register over alle personer som er reelle eiere av selskaper. Også Stortinget har bedt om et slikt register. Økt åpenhet om norske selskaper og foretak (regjeringen.no) Regjeringen foreslår derfor å opprette et åpent register over reelle rettighetshavere Sådana stiftelser kan inte bildas längre, eftersom de sedan stiftelselagen trädde i kraft 1 januari 1996, inte uppfyller varaktighetskravet i definitionen på en stiftelse. En vinstandelsstiftelse är en stiftelse som har till ändamål att förvalta medel som avsätts ur ett företags vinst för att senare överföras till företagets anställda enligt regler som gäller för medlens.

Søk i Stiftelsesregisteret Norge

 1. Stiftelsestilsynets sentralregister over stiftelser er et tilknyttet register til Enhetsregisteret slik som fylkesmennenes stiftelsesregistre har vært det, jf. enhetsregisterloven § 2 første ledd bokstav b nr. 3. Alle stiftelser skal følgelig også registreres i Enhetsregisteret i samsvar med reglene i enhetsregisterloven
 2. Kongen Wessel-Berg Lagting Haffner NOU Lov Efterretninger 1814 Politikk Forarbeid Lagting Retstidene Debatt Proposisjon Grunnlov Resolusjoner Lover Storting Utredninger Register Odelsting Lovtidend Forordninger Stortingsforhandlinger Rettsvesen Norge Kongelige Rescripter Regjering Rigsforsamling Domstolen
 3. Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb er en midlertidig lønnsstilskuddsordning til arbeidsgivere, som selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser, for å ta egne permiterte tilbake i jobb. Ordningen er en del av regjeringens tiltakspakker som følge av korona-situasjonen
 4. Alle stiftelser skal registreres i Stiftelsesregisteret i samsvar med reglene i stiftelsesloven. Stiftelsesregisteret er et tilknyttet register til Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven § 2 første ledd bokstav b nr. 3. Alle stiftelser skal også registreres i Enhetsregisteret i samsvar med reglene i enhetsregisterloven
 5. Om stiftelser : utredning fra Stiftelseslovutvalget oppnevnt ved kongeligresolusjon 28. juni 1996 : avgitt til Justis- og politidepartementet mai 199
 6. De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Undantaget är stiftelser där tillgångarna bara får användas till förmån för bestämda fysiska personer. För vissa stiftelser finns det särskilda krav vid bildning och registrering. Mer om vad som krävs för att bilda och registrera kan du läsa under varje stiftelseform
Stockholms adresskalender 1897 - Stockholmskällan

Dersom du trenger å vite hva offentlige organer driver med, kan du med offentlighetsloven i hånd kreve dokumentinnsyn. Denne artikkelen gir deg en oversikt over hvor grensene går for slikt innsyn: Hvilke organer som plikter å gi offentligheten innsyn, hvem som har innsynsrett, samt de viktigste unntakene fra innsynsretten. 1. januar 2009 trådte det i [ Den nasjonale førstehjelpsstrategien Sammen redder vi liv er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og en rekke norske frivillige organisasjoner og stiftelser. Målet er at flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige ulykker Foretaksregisteret, offentlig register over norske foretak (selskaper, næringsdrivende stiftelser og foreninger samt enkeltpersonsforetak) og utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge. Foretaksregisteret er felles for hele landet og er en del av Brønnøysundregistrene. Opplysningene i Foretaksregisteret er tilgjengelige for enhver I pressemeldingen om lovforslaget som fremmes i NOU 2016: 21 Stiftelseslov trekker Næringsdepartementet frem følgende sentrale punkter i forslaget:. Foreslår en ny lov om stiftelser. I det nye lovforslaget ligger det forslag om betydelige forenklinger, blant annet i reglene om saksbehandling ved omdanning €€€€€€ Alle stiftelser skal være registrert i et sentralt register som føres av Stiftelsestilsynet (Stiftelsesregisteret). Stiftelsesregisteret skal inneholde følgende opplysninger, som skal meldes ve

Ideelle stiftelser forvaltet eiendeler på til sammen 36 milliarder kroner. Ikke-finansielle stiftelser hadde i overkant av 157 milliarder kroner i eiendeler i 2015. Dette er en økning på 7 prosent fra 2014 Artikkel; Verdier for 162 milliarder i norske stiftelser. Publisert: 2. november 2017 Komiteen viser til at det i dag er tre måter stiftelser blir registrert på, gjennom Foretaksregisteret, Enhetsregisteret eller i fylkesmennenes register over stiftelser. Komiteen har merket seg at det er lagt opp til at registreringen skal skje samordnet i så stor grad som mulig, og at det er laget en fellesblankett som kan brukes til registrering Vad är en verklig huvudman? En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem

Startsidan - Stiftelser

Merverdiavgift (mva) er en avgift som virksomheten din krever inn fra kundene dine på vegne av staten. Mva må legges på de fleste varer og tjenester når du selger disse (utgående mva). På samme måte får du fradrag for mva for de fleste varer og tjenester du kjøper inn til virksomheten (inngående mva) Lov om register over reelle rettighetshavere, og forskrifter har stor betydning for norske stiftelser, ved at stiftelsene pålegges nye plikter. Loven innebærer at stiftelser skal innhente og lagre opplysninger om sine reelle rettighetshavere, samt registrere disse opplysningene i et sentralt register

Beställ företagsuppgifter från oss - prisvärt och enkelt

Registrering i Frivillighetsregisteret Brønnøysundregistren

 1. GAB-registeret er en forkortelse for grunneiendom- (G), adresse- (A) og bygningsregisteret (B). GAB var et databasert register over faste eiendommer i Norge. Registeret ble ført av Statens kartverk for hver kommune med opplysninger om alle grunneiendommer (det vil si faste eiendommer med eget gårds- og bruksnummer), festegrunn som hadde eget grunnboksblad i tinglysningsregisteret, samt annet.
 2. Lov indeholdende særlige Bestemmelser angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse Stiftelser m.v LOV-1888-06-23-3 Nærings- og fiskeridepartementet Viser 1 - 1 av 1 tref
 3. kesmennene som f ører tilsyn med stiftelser, erstattes av en sentralisert tilsyns-ordning. I kapittel 12 foresl år departementet å opprette et sentralt register for stiftelser. I kapittel 13 drøftes enkelte særlige problemer som kan oppstå ved bruk av stiftelsesformen i offentlig forvaltning. Justisdepartementet mener at det
 4. DNA-register, et sporregister ved Kripos for oppklaring av straffbare handlinger; registeret er basert på DNA-profiler av biologiske spor. DNA-registeret er todelt og inneholder 1) DNA-profiler av personer som etterforskes (etterforskningsregisteret) eller er domfelt (identitetsregisteret) for handlinger som kan medføre frihetsstraff. 2) DNA-profiler av biologisk materiale som er sikret fra.
 5. register. Bakgrunnen for endring. Økt risiko for personvernkrenkelser på grunn av • teknologisk utvikling • internasjonalisering Vil sikre . EUs posisjon i de. n digitale tidsalder • bygge tillit hos forbrukerne/kundene Stiftelser forts. - noe å tenke p.
 6. Feilmeldinger (MAGNET/EDAG) og tilbakemelding Liste over feilmeldinger, tilbakemelding og hvordan rette Oversikt over feilmeldinger (MAGNET/EDAG) Alvorlighetsgrad og hvordan rette feil Tilbakemelding Hva er en tilbakemelding Erstatningsmelding eller ny a-melding To måter å sende a-melding på når du skal rette Organisasjonsnummer Arbeidsgiver, pensjonsselskap eller andre du sender a.
 7. Folkehelseinstituttet fikk i januar 2020 i oppdrag fra Bufdir å lage en systematisk kartlegging av norsk forskning om forebyggende- og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner

Lov om stiftelser (stiftelsesloven) - Veivisere

 1. ATC-systemet er et internasjonalt system for klassifisering av legemidler. Systemet brukes blant annet i Felleskatalogen som inneholder alle legemidler med markedsføringstillatelse i Norge. Systemet benyttes når man utarbeider statistikk eller forsker på forbruket av legemidler i befolkningen, for eksempel på forbruket av antibiotika over tid
 2. alpolitisentralen. Også kalt reaksjonsregisteret. Registeret reguleres av Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) av 28.05.2010. Registeret omfatter opplysninger om straffedommer, vedtatte forelegg og andre avgjørelser som går ut på frihetsstraff.
 3. Myndighetene skal ha beskjed når du formelt skal stifte et selskap, når du ansetter arbeidstakere og når du starter med omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester
 4. Handelsregister, firmaregister, tidligere offentlig register over næringsdrivende enkeltpersoner og foretak. Handelsregistrene, som det var nærmere 100 av, lå under sorenskriverembetene. Fra 1988 ble handelsregistrene avløst av Foretaksregisteret.
 5. 2. det register som ska föras av länsstyrelsen enligt 36 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., 3. prövning av och avgifter för vissa ärenden rörande stiftelser och för tillsyn, registerhållning och utfärdande av registreringsbevis
 6. Kode Initialverdi Beskrivelse; Aktivitets- og dagsenter: Temporær oppholdssted (under dagtid) for eldre og funksjonshemmede: Annen bygning: Annen bygning- her er det lov til fritekst for å beskrive funksjonen til bygningen dersom det ikke finnes i utvalgslisten, som Bank, Stiftelser, Forbund eller Flerbruksbyggninger hvor det ikke er mulig å velge en hovedfunksjo
 7. Helseregister er registre, fortegnelser og lignende der helseopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen. I utgangspunktet har enhver rett til å få innsyn i hva som er dokumentert om vedkommende i et helseregister. Direktoratet for e-helse fører oversikt over hvordan man kan gå fram for å få innsyn i opplysninger som er registrert om en selv i.

Stiftelser

Offentlige stiftelser er stiftelser som har fått offentlig stadfestelse, I kapittel 12 foreslår departementet å opprette et sentralt register for stiftelser. I kapittel 13 drøftes enkelte særlige problemer som kan oppstå ved bruk av stiftelsesformen i offentlig forvaltning • - men i tillegg: IKS, Foretak, Stiftelser, AS • selvstendige rettssubjekter hvor stat eller kommune har en dominerende innflytelse ved at de har: -eierandel med mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet -eller rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med stemmerett i det øverste organet Red. anm.: Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015 BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2012) Sammendrag av innhold Kommisjonen har over noe tid undersøkt om det bør etableres regler om en europeisk stiftelse (European Foundation Statute). Dette har i lang tid vært etterspurt av stiftelsesmiljøene, mens medlemsstatene i hovedsak har vært imot

Stiftelsesforeningen - interesseorganisasjon for stiftelser

 1. samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger Aksjeselskaper1, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger enn de søknadsberettigede aktører i pkt. 2.3, skal for å søke tilskudd ha vedtekter2 som oppfyller alle følgende kriterier: 1. Aksjeselskapet, samvirkeforetaket, stiftelsen eller sammenslutninge
 2. istrerende direktører som er ansvarlig for den daglige ledelse av FE-stiftelsen, jf. artikkel 30
 3. Kongen Wessel-Berg Lagting Haffner NOU Lov Efterretninger 1814 Politikk Forarbeid Lagting Retstidene Debatt Proposisjon Grunnlov Resolusjoner Lover Storting Utredninger Register Odelsting Lovtidend Forordninger Stortingsforhandlinger Rettsvesen Norge Kongelige Rescripter Regjering Rigsforsamling Domstolen
 4. Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816 - data Dette er våre data om Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816. Her får du også et innblikk i hvordan vår samling er modellert og relasjonene er bygget opp
 5. För stiftelser, ideella föreningar och trossamfund. För stiftelser, ideella föreningar och trossamfund - alla lika . främja vård och uppfostran av barn, omsorg om barn och ungdom. lämna bidrag för undervisning eller utbildning, utbildning. bedriva hjälpverksamhet bland behövande, social hjälpverksamhet. främja vetenskaplig forskning

Forsiden Brønnøysundregistren

CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet •Stiftelser skal ved opprettelsen ha en grunnkapital på minst 100.000 kroner (minst 200.000 kroner ved næringsdrivende stiftelser). •Eventuell utdeling av stiftelsens midler vedtas av styret. Utdelingene skal være i samsvar med stiftelsens formål. •Stiftelsestilsynet fører tilsyn med stiftelser, blant annet gjennom Stiftelsesregisteret

Lov om stiftelser (stiftelsesloven) - Lovdat

Giverne kan blant annet være fra institusjoner, stiftelser, kommune, stat, og privatpersoner. Det finnes intet komplett og samlet register over tilskuddsordninger som er aktuelle for frivillige foreninger. Noe som vil si at en som forening kan måtte bruke tid på å finne hvor en kan søke støtte Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste? Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten Stiftelser (0) Skatter (se også Afgifter) (63) Statsforfatningsret (81) Strafferet (53) Søfart (se også Transport og kommunikation) (1) T; Tinglysning (0) Transport og kommunikation (se Søfart) (17) U; Udlændinge (32) V; Veje og vand (21 Foretaket skal iverksette tiltak for å holde oversikt over samtlige stiftelser som man er involvert i, for eksempel gjennom deltakelse i eller opprettelse av disse. Dette kan hensiktsmessig gjøres gjennom føring av et sentralt register i foretaket. Foretaket skal også føre en årlig fortegnelse over gaver, donasjoner m.v. som mottas over e

Gustaf och Signe Wingårdh

5.2.7 Nytt register over reelle rettighetshavere 36 5.2.8 Internasjonale selskapsregister 39 5.3 Åpne kildesøk 40 5.3.1 Utfordringer med åpne kildesøk 43 5.3.2 Sosiale media 43 5.3.3 Innsyn i offentlige dokumenter 44 5.3.4 Juridiske databaser (lovdata, rettsdata mv) 44 5.3.5 Lekkasjer fra skatteparadis 4 Support. Hvis du har tekniske spørsmål eller generelle supporthenvendelser, ta gjerne kontakt med support:. support@tilskuddsportalen.n Er det mulig å slå sammen stiftelser dersom en eller flere av stiftelsene ikke er registrert i Stiftelsesregisteret? Vi krever normalt ikke at stiftelsene må registreres i Stiftelsesregisteret før sammenslåing. Den uregistrerte stiftelsen har likevel samme dokumentasjonsplikt ved søknaden. Var denne.

Spørsmål og svar om stiftelser SE

Foreninger (egyesületek), stiftelser (alapítványok) eller ideelle selskaper (nonprofit gazdasági társaságok) som har fått tildelt allmennyttig status av domstolen for bedriftsregistre, må være ideelle organisasjoner eller ikke-statlige organisasjoner som er oppført i Charity Commission Register Stiftelser Enkeltpersonforetak som i året samlet har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk Som det fremgår av oppramsingen er det enkelte selskaper som ikke får regnskapsplikt før en viss størrelsesgrense inntrer

Registersøk Brønnøysundregistren

, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger enn de søknadsberettigede aktører i pkt. 2.3, skal for å søke tilskudd ha vedtekter. 2. som oppfyller alle følgende kriterier: 1. Aksjeselskapet, samvirkeforetaket, stiftelsen eller sammenslutningen skal ha et idrettslig hovedformål og være uten eget økonomisk formål. 2 Register; Miljø; Avgjørelser Andre lover om innsyn les mer Selskaper og stiftelser les mer Innsyn i domstol, politi, konkurs og forliksråd les mer Statlige virksomheter Viser vei til en del spesielle regler om innsyn for særlige dokumenter eller saksområder innenfor den sentrale forvaltningen. les mer Lokale virksomheter les mer.

Nettregister.no - Nettbasert medlemsregiste

Register til første og andre avsnitt: Statlige og kommunale kontor, store privatforetak: A-B: 27: Register til første og andre avsnitt: Statlige og kommunale kontor, store privatforetak: B: 28: Register til første og andre avsnitt: Statlige og kommunale kontor, store privatforetak: B-D: 37: Register til første og andre avsnit N. vokste opp på Lademoen i Trondheim Etter endt middelskoleeksamen i 1919 ble han ansatt ved jernbanen, et arbeide han av økonomiske grunner måtte holde på med til kort tid før han døde. Det var imidlertid kunst som først og fremst opptok ham og N. var tidlig fast bestemt på å bli maler. Etter avsluttet telegrafisteksamen på jernbaneskolen i Hamar i 1923 fikk han arbeid ved. R. debuterte i Oslo 1964 med naturlyriske abstraksjoner i pastell. Etter hvert gikk han over til å male fritt og ekspressivt med heftige brede strøk og kraftige fargeanslag. Bilder fra slutten av 60-årene har flytende former mot rene fargeflater, og viste tilknytning til bl.a. Johannes Rian. Utgangspunktet for R.s videre arbeider fra begynnelsen av 70-årene ble 60-årenes amerikanske og. Dokumenter Utgangspunkt: Dokumenter i forvaltningen og rettsavgjørelser er offentlige. Dvs. det er de som nekter innsyn som skal begrunne hvorfor du ikke får innsyn. Dette gjelder først og fremst offentlige myndigheter samt en del selskaper og stiftelser med offentlig eierskap (se mer om offentlighetsloven, men også i noen tilfeller private aktører (se mer om miljøinformasjonsloven og.

Den nye stiftelsesloven - hvilke endringer innebærer denne

Undantag gäller för Enskilda näringsidkare, Enkla bolag, Ideella föreningar, Samfälligheter, Övriga stiftelser, Fonder och Utländska juridiska personer, dessa finns kvar som inaktiva på allabolag.se under ett år från det datum de registrerats som inaktiva Aksjeselskap må i tillegg registreres i Foretaksregisteret, mens stiftelser må registreres i Stiftelsesregisteret. Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan delta i Grasrotandelen , som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon Reseptregisteret er et pseudonymt helseregister som reguleres i egen forskrift til helseregisterloven. Reseptregisteret drives av Folkehelseinstituttet og er et av få registre i sitt slag i verden. Det gir bedre muligheter for overvåking, forskning og rådgivning om legemiddelbruk, inkludert bivirkninger og senvirkninger av medikamenter

skolarbete – lagsmurfen

S. viste tidlig interesse for tegning og maling og mottok noe undervisning av bl.a. Gustav Undersaker. Som 13-åring deltok hun på Sommerutstillingen i Trondheim Kunstforening hvor hun vant oppmerksomhet. Hun gikk målbevisst inn for å bli kunstner og utdannet seg videre, først under H. K. Stabell i Trondheim , siden på Kunstakademiet i Oslo Stiftelser i det moderne Norge â ISF rapport 2010 (pdf) - Lotteri- og. Det är smart att vårda sitt register därför att varje år: ändrar cirka 180 000 företag och arbetsställen adressuppgifter; byter cirka 15 000 företag namn; nyaktiveras cirka 100 000 företag (registrerade med moms, F-skatt eller som arbetsgivare) avaktiveras cirka 76 000 företag (upphör med moms, F-skatt eller som arbetsgivare. All virksomheder skal grundregistreres hos Erhvervsstyrelsen. I nogle tilfælde skal de også registreres hos andre særmyndigheder, fx hos den lokale fødevaremyndighed Permer: upaginert: Annonser: upaginert: Tittelblad: upaginert: Innhold: upaginert: Register: upaginert: Tillegg og rettelser: upaginert: Første avsnitt: Statlige og. Her finner du et utvalg av stillinger vi jobber med. Du er alltid velkommen til å ta kontakt for mer informasjon. Se våre stillinger he

 • Norske fn styrker i libanon.
 • Oppbevaring av tyttebær.
 • Malteser valpar till salu.
 • Welches sternzeichen hat die besten eigenschaften.
 • Rom karte italien.
 • Tageshoroskop paradies.
 • Blod på snø budskap.
 • Brasilianische fußballstars.
 • Feriehus toscana.
 • Gretsch drums artists.
 • Hartz 4 bei eltern wohnen über 25.
 • Low calorie meal prep recipes.
 • Holi festival 2018 frankfurt.
 • Trening for kvinner i 50 årene.
 • Reddit ripple markets.
 • High resolution images free.
 • Skanska anlegg.
 • Rosenbogen eisen stabil.
 • Ptose.
 • Håp i havet 2018.
 • Eksempel på energikjede.
 • Tarzan oberhausen.
 • Radisson blu royal bergen.
 • Forsvarets sanitet logo.
 • Forholdstallsvalg lett forklart.
 • Inside job.
 • Witro bil trondheim åpningstider.
 • Leo schmidt lingen mittagstisch.
 • Schladming hotels an der piste.
 • Pai med butterdeigsplater.
 • Nützlinge gegen spinnmilben.
 • Hubschrauber selber fliegen münchen.
 • Clueless series.
 • Find duplicate files windows 10.
 • Espitas zwickau reservieren.
 • Drømte at jeg hadde kjæreste.
 • Bilder spd ball straubing 2018.
 • Aufstockende leistungen rechner.
 • Mock draft 2018.
 • Kjede til el scooter.
 • Stadtwerke lehrte stellenangebote.