Home

Drenering landbruk

Utstyr til Drenering - Dreneringsutstyr

Trenger du drenering? Legg inn anbud gratis og uforpliktende her God drenering er første steg mot et lønnsomt jordbruk. Nøkkelen til et godt grøftesystem er god kunnskap og nøyaktige maskiner. I samarbeid med bonden og lokale rådgivere finner vi riktige metoder. Hvert år legger vi ned ca. 400 kilometer rør i bakken og 95 prosent av disse er filterrør. Vi tilbyr Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet

Drenering. Tilskot til drenering vart gjeninnført i 2013. Føremålet er å auka kvaliteten på tidlegare drenert jordbruksjord, leggja til rette for auka produksjon og redusera erosjon og overflateavrennning. Klimaendringar medfører meir nedbør og periodar med høgare nedbørsintensitet, og stiller difor større krav til god drenering Hvorfor drenering. Ved drenering kan en unngå disse negative effektene av for mye vann. Avlingene vil øke i mengde og kvalitet, driftsforholdene blir bedre, og en kan få større frihet med hensyn til valg av vekster. I økologisk landbruk er god drenering spesielt viktig

Anbud på Drenering

 1. Drenering. Drenering. Y- GREN 110mm. Pris NOK 99,00 inkl. mva. Kjøp . Filterrør 83/100mm PP700 - 1meter. Pris NOK 89,00 inkl. mva. Kjøp . Pr meter skåret av Rull, PP700. GJELDER IKKE STIVE RØR. Sandvik landbruk AS Sandviksvegen 64 5464 DIMMELSVIK Tlf
 2. Fagheftet Drenering - Teori og praksis. Er en samling artikler skrevet av fagfolk i Bioforsk, Norsk Landbruksrådgjeving, NILF, offentleg forvalting og bønder. Artiklane tek føre seg praktiske problemstillingar rundt drenering, særleg på Sør- og Vestlandet. Kunnskap om jord, vatn og luft i jord og jordarbeiding er viktige fagemne i heftet
 3. Drenering Per Try, Søgne ved Kristiansand. På Color Line på vei hjem fra Nederland. Grøftekart hentet fra grøftemaskin. Planlegging av grøfting med 3D-kart. På Inter-Drain-fabrikken i Nederland for å hente ny maskin. Transport av plog. Legging av 160mm på Århus gård i Skien
 4. Hei! Velkommen til vår nettside. Her finner du mye spennende utstyr for landbruks-, anleggs- og skogsbransjen. Alt fra kjedegravere for effektiv drenering med egen traktor, overgangsadaptere for gravemaskin, utstyr for rask legging av fiber, eller aggregater for effektiv markberedning med gravemaskin
 5. Grøftemateriell til drenering, sekundærgrøfting og punktdrenering; Foto: Anita Land, NORSØK. Hans Gaffke er utdannet hagebrukskandidat fra Ås. I snart 25 år arbeider han med formidling av kunnskap om økologisk landbruk og hagebruk til økologiske bønder,.
 6. Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie

Grøfting og drenering av jorde og åker i Sør-Norg

 1. Fra Landbruksdirektoratet Eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksjord og som drenerer dette arealet, kan søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. For planerte arealer kan du søke om tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet
 2. Tilskudd til drenering: Gjelder grøfting på tidligere grøftet areal. Denne tilskuddsordningen omfatter systematisk grøfting(fast avstand mellom grøftene i skiftet) og usystematisk grøfting (enkelt-grøfter for å drenere problempunkter i et skifte) , profilering og omgraving på dyrka mark
 3. Slik legger du drenering som fungerer langt inn i neste århundre. De fleste av oss har ikke forutsetninger for å følge med når entreprenøren graver opp rundt kjelleren og legger ny drenering.Her gjennomgår vi hvordan dreneringssystemet må bygges opp for å holde over lang tid. Det handler om å ta hensyn til hvordan vann oppfører seg under bakken
Bilder av drenering og grøfting av landbruk- og jordbruksjord

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Drenering - Landbruksdirektorate

 1. Drenering. Dreneringssystemer for jordbruk, tradisjonelle drensrør og drenskveiler med eller uten slisser, og spesialprodukter for drenering og infiltrasjon for veg og anlegg. Vi tilbyr et flertall systemer for å drenere og transportere bort vann fra bolig og jordbruk. Velg underkategori. Jordbruksdrenering
 2. Fagheftet Drenering teori og praksis skal gje eit grunnlag for å kunne stille dei rette spørsmåla for ein god og praktisk gjennomføring av dreneringstiltak i kystfylka frå Aust-Agder til Møre og Romsdal. Les heftet her. - Ei god grøft held ein mannsalder 11.07.2013
 3. Landbruk og reindrift. Miljøtiltak i jordbruket. Drenering. Drenering. God drenering er avgjørende for å øke matproduksjonen i årene som kommer. Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningen for drenering i jordbruket. Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 4. Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord ble vedtatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) 26.06.2013. Forskriften ble revidert med nye tilskuddssatser etter jordbruksoppgjøret i 2017. Landbruksdirektoratet åpner for å kunne trekke allerede innvilgede søknader for arealer som ennå ikke er grøftet, for så å innvilge tilskudd på nytt til økte satser
 5. Sunndal kommune har tilskudd til drenering av jordbruksjord, og oppfordrer de som har tenkt tanker om at drenering skulle vært gjort, om å sende inn søknad snarest. Oppgradering av rørsystemer i forbindelse med mer nedbør og opprensking av eksisterende drenering er blant aktuelle tiltak

Drenering @ Agropu

Drenering Sandvik landbruk, Traktorer og landbruks utsty

Våre drensrør sørger for god drenering, i bruk rundt boliger, landbruk og i andre sammenhenger der man ønsker å regulere grunnvannstanden. Drensrør kan kombineres med rør- og kumsystemer. Overvannsrør har svart farge - som er fargekoden for overvann - og leveres som standard i seks meters lengder med muffe og pakning Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord God drenering av jordbruksareal gir økt avling og redusert utslipp av klimagasser. Fuktigere klima og tyngre maskiner øker behovet for drenering for å redusere faren for jordpakking. Du kan søke kommunen om tilskudd til drenering

Få gode råd om drenering - Norsk Landbruk

Bilder av drenering og grøfting av landbruk- og jordbruksjor

Drenering til superpriser. Opptil 45%. Skal du borre etter vann? Vi har pumpene du trenger. Raindancer. Hvor mye vannet jeg sist? Hvor bør jeg vanne? Ha kontroll fra mobil, PC eller nettbrett. Valutakurser. NOK er meget svak, så våre priser ENDRES 10->15% ved bestillinger. Trykk her , og se. FOTBALLBANE PUMPE Sandvik landbruk AS Sandviksvegen 64 5464 DIMMELSVIK Tlf. 993 27 051/ 40404625 - Foretaksregisteret 998553334 Vår nettbutikk bruker cookies slik at du får en bedre kjøpsopplevelse og vi kan yte deg bedre service Kontakt. Fagbladet Økologisk Landbruk NLR, Osloveien 1, 1433 Ås Telefon: 902 03 317 E-post: info@nlr.no Org.nummer: 98421186 Landbruk og miljø Drenering / grøfting av jordbruksjord Drenering / grøfting av jordbruksjord. Det kan gis tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. God drenering er avgjørende for å øke matproduksjonen i årene som kommer. Dette er. Vi håpar at det vil føre til auka interesse for og kunnskap om drenering blant bøndene, slik at dreneringsaktiviteten aukar og at resultata etter dreneringstiltaka vert gode. Dimby, N. (red.) 2013. I snart 25 år arbeider han med formidling av kunnskap om økologisk landbruk og hagebruk til økologiske bønder,.

Ara Maski

Landbruk og mat. Miljøtiltak. Drenering. Drenering. God drenering er avgjørende for å øke matproduksjonen i årene som kommer. Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningen for drenering i jordbruket. Tilskudd til drenering av jordbruksjord Re: Drenering tror dere skal passe dere for å legge nedi yttersekker når det grøftes i åker. iallefall i leir og myrjord. tror det kan tette seg. glava hadde en gang spesialtilpasset remser til dette bruket, det ble katastrofe! 50/60 Drenering, slisseperforert 50mm 60mm - 25 meter */** 50/60 Overvannsrør, tette *: Disse kveilene selges kun som hel bunt. Kappes ikke. **: Begrenset lagerhold / Skaffevare. DV- drensrør Dobbeltvegget rør, glatt innvendig - korrugert utvendig. DV-drensrør SN8 (Dobbel Vegg. Blomstereng landbruk og maskin utfører graving av dreneringsgrøfter, og arbeider selvsagt med stor nøyaktighet. Eldre boliger har ofte dårlig drenering langs grunnmur, noe som kan føre til fuktskader i kjeller. Fuktskader i en kjeller vil ofte vises i form av saltutslag [ Grøfting med lukka grøfter kan brukes både som eneste drenering og som supplement til profilering, omgraving og åpne kanaler. Størst anvendelse har lukka grøfter i de tilfellene en vil drenere bort strømmende grunnvann som kommer for nær overflata i hellende terreng, og for å holde en stabil og lav nok grunnvannstand der det er flatt

Grøftemateriell til drenering, sekundærgrøfting og

 1. Tilskuddsordninger - Landbruk; Tilskudd til drenering av jordbruksjord; Tilskudd til drenering av jordbruksjord Detaljer Publisert 01. mai 2016 01. mai 2016 Sist oppdatert 29. oktober 2019 29. oktober 2019. Formål. God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer
 2. Regionkontor Landbruk Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo Veileder for SMIL- og dreneringstilskudd 2019 I denne veilederen er det samlet opplysninger om aktuelle SMIL og dreneringstiltak, vilkår, tilskuddssatser, makssatser for egen innsats og noen tips og råd til søknadsomgangene i 2019
 3. Markedsleder på drensrør i Norge de siste 50 årene. Flere titals millioner meter er levert til drenering av jordbruksarealer. En godt drenert jord er grunnlaget for god vekst

Drenering av jordbruksjord har mange positive effekter som øker avling, bedret jordstruktur og mindre sur jord, noe som også gir mindre klimagassutslipp. Mesteparten av jordbruksarealene i Follo er tidligere grøftet, men det begynner å bli lenge siden - Planlegger du å sette opp et bygg, lage ny drenering eller å dyrke opp ny jord, bør du kontakte oss tidlig i prosessen, for da kan vi sammen finne den beste og billigste løsningen, sier Bjarne Gaut, rådgiver i Arkeologiseksjonen i Viken fylkeskommune Regionkontor Landbruk Lørenskog, Oslo og Rælingen Veileder for SMIL- og dreneringstilskudd 2020 miljøtiltak i jordbruket og forskrift om tilskudd til drenering. Prosjektene og tiltakene blir som vanlig prioritert ut ifra lokale målsettinger fra landbrukets tiltaksstrategier Landbruk; Nydyrkning og drenering. Innhold. Drenering. Det er mulig å få tilskudd til drenering av jordbruksjord. Tilskuddet gis kun til tidligere grøftet areal. Nytt for 2016 Fra og med 2016 kan det gis tilskudd til planerte arealer som ikke tidligere er grøftet. Satser Landbruk, næring og miljø; Jordbruk; Drenering; Drenering Informasjon om drenering; Søknadsskjema; Forskrift om tilskudd til drenering; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Høylandet kommune. Adresse: Vargeia 1, 7877 Høylandet. Tlf: +47 74 32 48 00 postmottak@.

Skjema - Landbruksdirektorate

 1. Ny utlysning søknad om tilskudd til drenering 2020 Det er fortsatt midler tilgjengelig Det er kun elektronisk søknad. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Tilskudd til drenering har blitt annonsert to ganger tidligere i 2020, nå først til mølla; som gjelder
 2. Ny rapport: Drenering og miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel er dårlige klimatiltak Mener støtteordningene bør avvikles som klimatiltak Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel er ikke et målrettet klimatiltak, fremgår det av en ny rapport
 3. I jordbruksavtalen ble det satt av 80 mill. kr til drenering i 2016. Både eier av jordbruksjord og og leier av jordbruksjord kan søke om tilskudd. Tilskudd til drenering, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 1 000 kr/daa. Ved annen grøfting kan det gis 15 kr per løpemeter, begrenset til 1 000 kr/daa
 4. dre lystgass enn vannmetta jord. Lystgass er en sterk drivhusgass

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer, og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø Drenering av jordbruksjord (grøfting) Det kan søkast om tilskot til drenering av tidligare grøfta eller planert jordbruksareal. Målet med tilskotsordninga er å auke produksjonsevna til jorda og redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag

Søknadsskjema - tilskudd til drenering SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering - nytt digitalt søknadssystem (Agros) Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten / Altinn Tilskudd landbruk SMIL-ordningen, drenering og tiltak i beiteområder. Søknadsfrist: 30.06.2020. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift

Klimasmart Landbruk har som formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk uten at det skal gå på bekostning av produksjonen av mat og næringas konkurransekraft. Prosjektet er eid av en samlet næring som skal utarbeide gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk og spre informasjon om landbrukets klimasatsing Holum Maskin. Graving Rakkestad, Gravefirma, Drenering, Planering, Riving, Landbruksentrepenør, Jordbruk, Gjødsling, Nybrott, Sarpsborg, Indre, Mysen, Råd Fakta. Prosjekttittel: Verknad av drenering på jordfysisk tilstand, arealproduktivitet, lystgassutslipp og økonomi i grovfôrdyrkinga på Vestlandet (DRAINIMP). Medarbeidere: Samson Øpstad, Synnøve Rivedal, Johannes Deelstra, Torbjørn Haukås (alle NIBIO), Sissel Hansen (NORSØK), Peter Dörsch, Trond Børresen (NMBU), Sverre Heggset (Landbruk Nordvest Drenering av jordbruksjord har mange positive effekter som bedre avling, motvirker sur jord og reduserer kjøreskader. Det er stort behov for grøfting i vårt området og hydrotekniske tiltak vil med klimaendringene bli viktigere. Tilskudd til drenering av jordbruksjord er 2.000 kr pr.dekar ved systematisk grøfting og 30 kr pr.meter ved tilfeldig grøfting Dagskurs - drenering. Av admin · 23. mai 2014. Bioforsk sammen med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer tre dagskurs i Troms. For mer info om dagskursene og for påmelding Postadresse Landbruk Nord Postboks 113 9059 Storsteinnes Tlf: 77 72 25 40. Webtemp-kunder. Logg inn på din side i webtemp, godkjenn.

Tiltaksstrategi for jordbruket i Asker kommune 2020-2024. Frist for å søke SMIL-tilskudd er 15. mai hvert år (NB! Frist 15. juni i 2020). Landbrukskontoret gjør en prioritering av innkomne søknader i henhold til føringene i strategien Drenering DrenerInG lanDbruk, Grunnmur oG VeI Drenssystem mai 2012. Drenering telefon 67 91 49 00 telefax 67 90 26 06 e-mail 2 wavin@wavin.no 4-5 6 8-9 15 Valg av drensrør Avrenningskapasitet Landbruksdrenering Grunnmursdrenering Veidrenering Overblikk, som gir innblikk 10-14 Bredde af hver logaritme: 82 m

Altinn - Tilskudd til drenering av jordbruksjor

Regionkontor Landbruk Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo Veileder for SMIL- og dreneringstilskudd 2018 I denne veilederen er det samlet opplysninger om aktuelle SMIL og dreneringstiltak, vilkår, tilskuddssatser, makssatser for egen innsats og noen tips og råd til søknadsomgangene i 2018 Plan for drenering må være utarbeidet av fagfolk - bruk gjerne Landbruk Nordvest. Les mer om andre obligatoriske vedlegg og søknad på Landbrukdirektoratet sine nettsider. Fyll ut søknadsskjemaet: Logg inn på www.altinn.no, velg landbruksforetaket ditt under Aktør og velg skjemaet Tilskudd til drenering i jordbruket Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Alle som søker om tilskudd til drenering av jordbruksjord, skal fylle ut dette skjemaet. Dersom det søkes om tilskudd til drenering. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord. Satsen for tilskuddet er 2000,- pr daa systematisk eller 30 kr pr meter for annen drenering. Vi har bra med midler for 2020

e-post: postmottak@afjord.kommune.no. Spør oss på nett: Facebook Telefon: 72 51 00 00. Besøk oss: Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Mer kontaktinformasjon (trykk på lenken

Aktuelt med drenering? Landbrukstidend

Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 22 Redd en rådyrkilling! - Innsamling av landbruksplast 2020 - Nytt og nyttig om regionalt miljøtilskudd 2020 - Vi har SMIL-midler igjen - Det er også midler til drenering igjen

Bytt stål mot røtter - Fagbladet Økologisk LandbrukHans Anders Asbjørnhus Anlegg & Landbruk - Posts | FacebookOmgraving av myr er fortsatt aktuelt - NibioKlimasmart landbruk - Norges BondelagMaskinpark - Blomstereng landbruk og maskin asForsikring som passer for deg | If
 • Eija skarsgard søsken.
 • Sjørøverkostyme barn.
 • Cheyenne club rendsburg facebook.
 • Hvorfor konvertere til islam.
 • Schwarz weiß zeichnung frau.
 • Salg benkeplate.
 • Plante grønnsaker på høsten.
 • Gamle svenske filmer.
 • Avatar smellerbee.
 • Vw t5 7hk.
 • Marvel superheroes 2 switch.
 • Die wolke ganzer film youtube.
 • Städtische wohnungsbaugesellschaft mbh nordhausen nordhausen.
 • Allegro italiensk.
 • Welches sternzeichen hat die besten eigenschaften.
 • Naturkost west login.
 • Tiefgründige sprüche leben.
 • Ray wilson band members.
 • Betingelser low fare norwegian.
 • Lloyd damenschuhe pumps.
 • Creme fraiche rezept kartoffeln.
 • Oslo dyreklinikk, ensjøveien, oslo.
 • My polacy hamburg.
 • Bergans outlet langevåg.
 • Hinna dyreklinikk åpningstider.
 • Lampe frontale silva trail runner.
 • Guttas julebord aktiviteter.
 • Kjøpe pipe.
 • Fødsel tidspunkt på dagen.
 • Totalkapital.
 • New mexico population 2017.
 • Brustor lamellendach erfahrungen.
 • Electrolux komfyr 50 cm.
 • Libra zodiaco hoy.
 • Tanzen in münster.
 • Alfabeto español.
 • Hvem eier audi.
 • Jegertvillingene.
 • Ny biskop tunsberg.
 • Zion jerusalem.
 • Varig nedsatt funksjonsevne.