Home

Ord 2 cappelen damm no

Velkommen til ORD nettressurser. Ord 1 Elevnettsted. Ord 2 Elevnettste Ord 2 er for deltakere som har knekket lesekoden Ord 2 er utviklet for deltakere som trenger mer leseøving og tekstkunnskap. Deltakerne skal også utvide ordforrådet sitt. Det er fokusert på situasjoner som deltakere kan kjenne seg igjen i, innenfor emner som mat, klær, skole og helse

Side 8-21. Side 10; Side 11; Side 12; Side 13; Side 14; Side 15; Side 16; Kontakt oss; Rettighete Ord 2 er en utvidelse av læreverket Ord, arbeidsbok og tekstbok kommer høsten 2014.Ord 2 er for deltakere som har knekket lesekoden.. Ord 2. TekstbokOrd 2 er utviklet for deltakere som trenger mer leseøving og tekstkunnskap. Deltakerne skal også utvide ordforrådet sitt. Det er fokusert på situasjoner som deltakere kan kjenne seg igjen i, innenfor emner som mat, klær, skole og helse Side 28 til 31; Kontakt oss; Rettighete

Side 22-27. Side 22; Kontakt oss; Rettighete Ord 1-2 Lærer. Logg inn på cdu.no. For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide. Velkommen til Ord 1+2 Lærerressurs. Kontakt oss; Rettigheter; Kjøp lisens Kjøp Ord 1+2 Elevnettsted (2014) fra Cappelen Damm Undervisning Ord Elevnettsted er åpent og gratis. Her finner elevene varierte interaktive oppgaver som supplerer oppgavene i bøkene. Det er lyd på alle instruksjoner. Elevene kan også lytte til en egen «ordbank» og alfabetet med lyd

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feid Side 48-55. Side 48; Side 49; Side 50; Side 51; Side 52 og 53; Side 54; Kontakt oss; Rettighete Ord 1-2 Lærer. E-postadresse. Passord. Glemt passord. Ny bruker? For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide. Velkommen til Ord 1+2 Lærerressurs. Kontakt oss; Rettigheter; Kjøp lisens Velkommen til ORD 1 . Velg bokstav eller lyttebilder du vil jobbe med.. Ord 2 er en utvidelse av læreverket Ord, arbeidsbok og tekstbok kommer høsten 2014.. Ord 2 er for deltakere som har knekket lesekoden Ord 2 er utviklet for deltakere som trenger mer leseøving og tekstkunnskap. Deltakerne skal også utvide ordforrådet sitt. Det er fokusert på situasjoner som deltakere kan kjenne seg igjen i, innenfor emner som mat, klær, skole og helse

Cappelen Damm - Ord (samleside): Velkommen til nettstedet Ord

 1. Kjøp Ord 1+2 Lærernettsted (2014) fra Cappelen Damm Undervisning Lærerressursen til Ord er nettbaserte. På lærernettstedet er alle samtalebildene fra tekstboka slik at de kan brukes i klasserommet. Her er også tekstene til lytte- og uttaleøvelsene på lærer-cd-en, tilleggsoppgaver og en fyldig generell veiledning til læreverket og hvordan man underviser voksne analfabeter fra andre.
 2. Norsk start. 600 oppgaver og en innholdsrik ordbank med innlest lyd. For lærere. Lærerveiledninger, aktiviteter og tilleggsressurser for deg som underviser
 3. I Norsklab møter du de samme oppgavetypene som i norskprøven, og ressursen gir øvelse i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling.. Øvingsoppgavene gir umiddelbar og tydelig respons på om svaret er rett eller galt. Det finnes også egne tester uten tilbakemelding underveis, som gir god trening til den faktiske prøven
 4. Lyttebilder. Side 19; Side 20; Side 23; Side 27; Side 30; Side 33; Side 35; Side 37; Side 41; Side 45; Side 4
 5. læreverket ORD. Elevlisens vil gi tilgang til innspillingene til ORD Elev-cd. Lærerlisens vil også gi tilgang til innholdet på ORD Lærer-cd. Dette innholdet er ikke tilgjengelig for elever. Lisenser bestiller du på www.cdu.no. Les mer om lisenser her

Læreverket Ord. Alfabetisering av voksne innvandrere er utarbeidet av Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid. Ta gjerne kontakt med Cappelen Damm Undervisning hvis du har spørsmål om læreverket. Lykke til med alfabetiseringen! Vennlig hilsen Cappelen Damm Undervisning. Nødvendig programvare. Rettigheter Velkommen til Klasse! 2 Tysk I Vg2. Lisens til lærerressursen kan bestilles her: https: Du får feil hvis du bruker et annet ord eller en annen oversettelse enn det som står i gloselisten og du må alltid ha med den bestemte artikkelen ved substantiv..

Ord Cappelen Damm Undervisnin

Video: Ord 2 (2014): Side 8-2

Ord 2. Tekstbok (2014) - Cappelen Damm Undervisnin

Rettigheter. Sist oppdatert: 14.10.2009 © Cappelen Damm A Oppgaver til kapittel 1 En fin sommer. Her finner du flere oppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 (side 11-25). Velg oppgaver under

På vei Norsk-bulgarsk ordliste (2018) av Elisabeth

Ord 2 elev-cd og lærer-cd. Ord 2 Ekstramateriell. Rettigheter Alle rettigheter til ord.cdu.no (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, lyd, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven Ta ordet 2 - Cappelen Damm . READ. Norsk som andrespråk. 2008/2009. Læremidler for grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. Nyheter. 2008/2009. NORSK START. Vie Berg • Toril Sjo Engen. Tekstbok. Her på berget. Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen I ORD 2 Tekstbok og ORD 2 Arbeidsbok legges det opp til at deltakerne skal møte et begrenset ordforråd som går igjen i ulike tekster og oppgaver, Cappelen Damm. Ord 2 2 Miljø - mennesket og naturen. 3 Organisk kjemi - livets kjemi. 4 Elektrisitet - og spenning i hverdagen. 5 Teknologi og design - å skape et produkt. Vi anbefaler også at du kopierer ordforklaringene over i ditt eget dokument slik at du kan legge til flere ord i lista

Ord 2 (2014): Side 28-3

Ord og setninger. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Praktisk informasjon; Rettighete Formålet med ulike tekster. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete Ord med -ng. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om Kaleido; Praktisk informasjo

Hva er Praktisk norsk 2? Praktisk norsk 2 er en øvingsbok i norsk grammatikk med enkle forklaringer. Boka gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene. Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å. 2 Komm mit nach Berlin! 3 Meine Leute. 4 Urlaub in Deutschland. Du får feil hvis du bruker et annet ord eller en annen oversettelse enn det som står i gloselisten og du må alltid ha med den bestemte artikkelen ved substantiv.. Mini-grammatikk. Substantiv. Substanti Rettigheter. Sist oppdatert: 22.07.2009 © Cappelen Damm A The French and Indian War, var en del av sjuårskrigen i Nord-Amerika (se denne) I Nord-Amerika foregikk krigshandlingene mellom briter og kolonister på den ene siden og franskmenn, spaniere og deres indianske allierte stort sett mellom 1754 og 1760. Unionspartiet, ca. 20 personer på riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 ledet av Wedel Jarlsberg

Ord 2 (2014): Side 22-2

 1. Kapittel 1, Substantiv. Oppgavesamlinger. Kapittel 1, Substantiv; Hva er Praktisk norsk 2? Kontakt oss; Nødvendig programvar
 2. Cappelen Damm Undervisning har laget en animasjon som forklarer budsjettprosessen med enkle ord. Bestill lærerlisens. Les mer om Pareto og bestill lisens på cdu.no. Pareto 1 Elev- og lærernettsted (utg. 2012) Pareto 2 Elev- og lærernettsted (utg. 2012
 3. Velg kapittel. 1 Vær og vind; 2 Dyr som forsvant; 3 Stell godt med dyra; 4 Ta vare på naturen; 5 Hvordan har du det? 6 Bronsealderen ; 7 Jenter og gutte
 4. I Ord 2 Tekstbok er det også det vi kan kalle autentiske tekster, selv om noen av dem er tilrettelagt for målgruppen. Det er for eksempel skilt, annonser Cappelen Damm. Ord 2
 5. oritetsspråklige i å nå kompetansemålene i samfunnsfag. Norsk start - Samfunnsfag 3 Norsk start fra Cappelen Damm. Følger læreplanen i grunnleggende norsk. Bestill på CDU.no. Følger læreplanen i grunnleggende norsk
 6. På ¡Vale! 2 sine nettsider får du lære en god del nytt, men du skal også repetere mye av det du har arbeidet med tidligere i spanskfaget. Du får lære om flere spansktalende land, og du får lære å snakke om mange nye emner, blant annet: en rekke turistuttrykk; hvor og hvordan du bor, ord for møbler osv

Ord 1-2 Lærer: Velkommen til Ord 1+2 Lærerressur

 1. Vidas 1 er et læreverk for fremmedspråk spansk I på vg1. Vi håper at dette nettstedet sammen med læreboken vil gi deg variasjon og motivasjon til å lære deg spansk
 2. Plassering, stilling og størrelse. På skolen. Redskaper og hjelpemidle
 3. Enchanté er et innholdsrikt og motiverende læreverk for fransk II i videregående skole, grundig revidert og tilpasset kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen. Enchanté har som alltid et tydelig fokus på kommunikasjon og språklæring, noe som vil bidra til å gi trygge og aktive brukere av språket. I tillegg til digitale ressurser for lærer og elev, består.
 4. 15. Hva slags jobb har du lyst på? 16. Barnehage og skole. 2.1 Hvilket ord hører du
 5. Ord 2 er bygd opp omkring emnene i «Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere», alfabetiseringsmodulen. Innenfor emner som mat, Cappelen Damm. Ord 2
 6. Kapittel 10 Eiendomsord. Her finner du oppgaver til kapittel 10 i Praktisk norsk 2 (side 92-97). Kapitlet tar for seg disse emnene innen eiendomsord (possessiver): Bøyning av eiendomsor
 7. Ordet betyr egentlig ledsager, og med sin gode utdannelse kunne de mot betaling tilby et kultivert samvær til lærde menn. hoplitt, gresk fotsoldat, infanterist. Navnet hoplitt betegner alt utstyr som kunne beskytte soldaten, ikke bare skjoldet. Det kunne veie mellom 20 og 30 kg

Ord 1+2 Elevnettsted (2014) - Cappelen Damm Undervisnin

Kontakt Påbygging Vg3. Kontakt Påbygging er et læreverk i norsk for elever som tar påbyggingskurset og følger revidert læreplan fra 2013. På disse sidene finner du de digitale ressursene til læreverket. Læreboka er hovedkomponenten og dekker alle læreplanmålene Klær og farger. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Praktisk informasjon; Rettighete

Kongen din av Odd-Magnus Williamson (Innbundet) | Cappelen

Cappelen Damm - Velkommen til Hei! A

Alle lytteoppgaver (All listening tasks) Norsk på 1-2-3 Lyd (Audio) 8.2 Sammensatte ord 2 Cellen - levende fabrikker. 3 Nerver og hormoner - kommunikasjon i kroppen. Vi anbefaler også at du kopierer ordforklaringene over i ditt eget dokument slik at du kan legge til flere ord i lista. På den måten kan du bygge deg opp en ordforklaringsliste med alle de ordene du ønsker Ny utgave av vg1-boka er tilgjengelig og du kan bestille vurderingseksmplar. Nye Moment vg2 utgis april 2021. For praktiske spørsmål, kontakt vår kundeservice på epost (vgsinfo@cappelendamm.no). For faglige spørsmål, kontakt redaktør Kirsten Kalleberg (kirsten.kalleberg@cappelendamm.no) Norsk start er viktig for den minoritetsspråklige eleven! Elevnettstedene som hører til bøkene gir mange varierte oppgaver og god øvelse i bruk av viktige begreper

https://alletidershistorie.cappelendamm.no/ Alle tiders historie (2013) Alle tiders historie (2013) er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan. Dette nettstedet er en del av læreverket og er til alle utgavene/kursene. Les mer om læreverkene på våre nettsider cdu.no Elevnettste 15. Hva slags jobb har du lyst på? 16. Barnehage og skole. Ord: lytt og gjent Til nynorsk → Ombruk. 2 Kapittel 10 Eiendomsord. Her finner du oppgaver til kapittel 10 i Praktisk norsk 2 (side 92-97). Kapitlet tar for seg disse emnene innen eiendomsord (possessiver): Bøyning av eiendomsor

Kaleido Les Nivå 1 Eg av Torill Andersen (Heftet) - Norsk

Ord 2 (2014): Side 48-5

Velkommen til Kaleido Digital Norsk for småskoletrinnet. Trinn 1; Trinn 2; Trinn 3; Trinn 2 (eldre versjon) Tabeller og diagrammer. 3 (eldre versjon) Sentralmål og spredningsmål. 4 (eldre versjon) Matematiske modeller. 5 (eldre versjon) Eksponentiell vekst. 1 Potenser og prosenter. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Sammendrag kapittel 2: Antikken. Bokmål. Antikken regnes fra 700-tallet f.Kr. til ca. 500 e.Kr. Keiserne utvidet riket til store deler av Europa og Midtøsten, men germanerne i nord lot seg ikke kue, og da folkevandringene tok til på 400-tallet e.Kr., erobret germanske folk de vestlige delene av riket

Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Kapittel 5. Kapittel 6. Kapittel 7. Kapittel 8. Kapittel 9. Kapittel 10. Kapittel 11. Kapittel 12. Kapittel 13. Velkommen til ¡Vale! på nett ¡Vale! 1-3 er et spanskverk for begynnere, og det er tilpasset den nye læreplanen for fremmedspråk Vurder og diskuter. Lag tekst til eit filmklipp frå ein opplevingspark i 1914! Passar musikken til pc-spelet? Samansett tekst: Helene Harefrøken (teiknefilm 2.1 Hvilket ord hører du? 2.2 Lang eller kort e? 2.3 Hva hører du? 2.4 Hva sier du? 2.5 Hva gjør de? 2.6 Setninger og ord. 2.7 Yrker. 2.8 Dager. 3. En god venn. 4. Familieliv. 5. Her finner du oppgaver til kapittel 2 i På vei (side 24-33 i tekstboka). Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok. Lydsamlinger: Her kan du øve på uttale. Eleven kan raskt søke opp ord og begreper for å få korte og konkrete forklaringer. På KRLE/ RLE-nett for eleven presenteres fagstoff ut over det en finner i boka. KRLE/ RLE-nett for læreren (lærerlisens) KRLE/ RLE-nett for læreren er svært innholdsrik og enkel å bruke. Det inneholder: - Generelt bakgrunnsstoff - PowerPoint-presentasjone Logg inn på cdu.no. For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide. Om verket; Rettigheter.

Gymnos (2020) er en ny lærebok i kroppsøving for vg1-3 til Kunnskapsløftet 2020 (LK20).På dette nettstedet finner du gratis elevinnhold og et lisensbelagt lærernettsted. Logg inn ovenfor. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ta gjerne kontakt med oss på e-mail: gymnos@cappelendamm.no Markedsavdelingen: 21 61 66 7 Hvorfor er det så viktig å si unnskyld? Og hvorfor er det så vanskelig? Les mer om dette i artiklene du finner lenker til nedenfor. Nettressurser. Å be om unnskyldnin Ordbank Bygninger; Dyr; Farger, former og mønster; Fritid og hobby; Frukt og grønnsaker; Hjemme; I naturen og i byen; I sjø og vann; Klær og tilbehø 2 Algebra. 3 Logaritmer og eksponentialfunksjoner. 4 Funksjonslære. 5 Derivasjonsregler. 6 Økonomiske modeller. 7 Sannsynlighetsfordelinger. 8 Normalfordeling og statistikk. Eldre utgave 2008. 1 (eldre versjon) Rekker. 2 (eldre versjon) Algebra

På vei Norsk-tysk ordliste (2018) av Elisabeth Ellingsen

Ord med å-lyd. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om Kaleido; Praktisk informasjo Test deg selv. Hvilke av påstandene om å skrive sakprosa er riktige? Fyll inn ordene: Om å skrive sakprosa; Er dette skjønnlitteratur eller sakprosa Rettigheter. Sist oppdatert: © Cappelen Damm A 2.4 Vokabular: Sammensatte ord. Test deg selv. 2.1 Repetisjon av fakta i kapittel 2 i tekstboka; 2.2 Vokabular: Hva betyr det

2 Hva legger du i uttrykket La belle epoque (Den vakre tiden)? 3 Hva var trippelalliansen? 4 Hva var trippelententen? 5 Hvorfor ble den tredje Haagkonferansen avlyst? 6 Hvorfor ble Balkanhalvøya kalt «Europas urolige hjørne»? 7 Hva var serbernes mål på Balkan? 8 Hva gikk den panslaviske idé ut på? 9 Hvem var Gavrilo Princip Rettigheter. Sist oppdatert: 07.07.2008 © Cappelen Damm A Alle lytteoppgaver (All listening tasks) Norsk på 1-2-3 Lyd (Audio) 1.8 Lytteforståels Velkommen til Kaleido Digital Norsk for småskuletrinnet. Trinn 1; Trinn 2; Trinn 3; Trinn 2 En vanlig dag. 3 Spør og fortell. 4 Hva skal du gjøre? 5 Hjemme. 6 Vær og klær. 7 Familien. 8 Transportmidler. 9 Kropp og helse. 10 Arbeid. Fasit, arbeidsbok. 3

Ein hemmeleg ting i sekken, nynorsk by Cappelen Damm - Issuu

2 Trigonometri (eldre versjon) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: ♦ forenkle og løse lineære og kvadratiske likninger i trigonometriske uttrykk ved å bruke sammenhenger mellom de trigonometriske funksjonen Lærerveilednig VAMOS 2/ Uttale La pronunciación Uttalen El alfabeto (alfabetet) a a h hache n ene t te b be i i ñ eñe u u c ce j jota o o v uve ch che k ka p pe w uve doble d de l ele q cu x equis e e ll elle r erre y i griega f efe m eme s ese z zeta g ge En enkel oversikt over uttale på spansk a uttales omtrent som på norsk Alicante, Granada b og v uttales 1) som b i begynnelsen av ord. Ny på skolen. 1. Om Mylder; Praktisk informasjon; Nødvendig programvar F-ordet: Om ungdom, kjønnsroller og yrkesvalg Ulrikke Falch drar til Mysen videregående skole, for å snakke med elevene om feminisme. Den første episoden i serien, som du nå skal se, handler om kjønnsroller og yrkesvalg Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring , og kan straffes med bøter eller fengsel. www.ord.cappelendamm.no www.cappelendamm.no..

ord1-2larer.cappelendamm.no Here you will find lots of extra information to supplement what you have in your textbook A lot of the activities in your book can be found here - so if you prefer working online you will have plent

Cappelen Damm - Velkommen til ORD

 1. Ord 2. Arbeidsbok (2014) - Cappelen Damm Undervisnin
 2. Ord 1+2 Lærernettsted (2014) - Cappelen Damm Undervisnin
 3. Norsk start 1-2: Hovedmen
 4. Cappelen Damm - Velkommen til Norskla
 5. Ord1 Oppgaver: Lyttebilder - Cappelen Damm
Utdrag fra Kaleido 6 Lærerens bok by Cappelen Damm - Issuu

Ord - Lyd: ORD LY

Ord 1-2 Lærer: Kontakt oss - Cappelen Damm

 • Norskregistrert utenlandsk foretak (nuf).
 • Regionalliga nordost 17/18.
 • Borderline narben entfernen krankenkasse.
 • Entzündung intimbereich frau hausmittel.
 • Cycling news 2018.
 • Hvordan låse iphone skjerm uten knapp.
 • Macbeth jo nesbø ark.
 • Hytteutleie løkken.
 • Nord ostsee kanal mit dem segelboot.
 • Mikroplast drikkevann.
 • Paleo utfordring.
 • German swear words.
 • Ducati streetfighter.
 • Kochen im weingut pfalz.
 • Sehenswürdigkeiten uelzen und umgebung.
 • Trandal blues festival 2018.
 • Weber q3200 tilbud.
 • Nature journals.
 • Adgangskontroll kortleser.
 • Dominic cooper.
 • Marie stuart film.
 • Ingolstadt village verkaufsoffener sonntag 2018.
 • Bombe minden 2014.
 • Arosa donau bewertung.
 • Blingee bilder sprüche.
 • Si centrum casino öffnungszeiten.
 • Faz woche abo prämie.
 • Top gun song.
 • Umbragrønn.
 • Karta världen länder.
 • Åpningstider cargonet fauske.
 • Radisson blu oslo alna.
 • Proofs the earth is flat.
 • Solarium sortland.
 • Ionisierung der luft.
 • Allergi hund medisin.
 • Drøm sengesett.
 • Office 2013 norsk.
 • Consommation cognac france.
 • Isolere ventilasjonskanal.
 • Dårlig oppførsel.