Home

Grå reinlav

Grå reinlav Cladonia rangiferina (L

File:Reinlav - Cladonia

Grå reinlav - Wikiwan

 1. Grå reinlav er bygningsmessig lik lys reinlav, men skiller seg ut ved fargen, som varierer fra askegrå til blekt blygrå, mens de ytterste greinspissene er brune. Basis av laven er gråhvit eller svartflekket. Reinlavartene.
 2. Reinlav er en fellesbetegnelse på en rekke lavarter i slekten begerlav (Cladonia), tilhørende underslekten Cladina.. Reinlavens thallus (sopplegeme) er løst festet til underlaget og høyden varierer for de ulike artene fra 3-5 cm opp til 10-15 cm. Den vokser næringsfattig mark og er tilpasset ekstreme temperaturforskjeller. Enkelte arter vokser i store mengder i fjellstrøk, i skog og på.
 3. Reinlav er lavarter i slekten Cladonia, som er rikt grenete, blekgule eller grålige og buskformete. De dekker gjerne store arealer til fjells og i åpen, tørr barskog. Reinlav utgjør reinens viktigste vinterføde. Vanligst er kvitkrull, C. stellaris, som brukes mye i kransbinding, grå reinlav, C. rangiferina og lys reinlav, C. arbuscula.
 4. Reinlav: Cladonia spp. Lys reinlav (Cladonia arbuscula) Se flere bilder av lys reinlav i Bildegalleri lav: Grå reinlav (Cladonia rangiferina) Grå reinlav (Cladonia rangiferina) Se flere bilder av grå reinlav i Bildegalleri lav: Lys reinlav (Cladonia arbuscula) til venstre og grå reinlav (Cladonia rangiferina) til høyre
 5. Se fargekart fra LADY til maling inne og Jotuns farger til maling ute

Reinlav er ei samnemning på ei rekke lavartar i slekta begerlav (Cladonia), tilhøyrande underslekta Cladina.. Reinlaven sitt tallus (plantelegeme) er laust festa til underlaget og høgda varierer for dei ulike artane frå 3-5 cm opp til 10-15 cm. Den veks normalt direkte på jordsmonnet og er tilpassa ekstreme temperaturskilnader. Enkelte artar veks i store mengder i fjellstrøk, i skog og. Grå reinlav (Cladonia rangiferina) med blågrå buskaktige greinete podetier med ensidig nodoverbøyde spisser, og som vokser på næringsfattig jordbunn i furuskog. Mørkefargete greinspisser er pyknidier. Finnes ofte sammen med lys reinlav og kvitkrull Dette er en sammensatt gruppe som omfatter fem arter: Lys reinlav, grå reinlav, fjellreinlav, svartfotreinlav og kvitkrull. Alle disse artene hører til slekten Cladonia, men slekten har også mange andre arter. Gruppen reinlav er derfor ikke en systematisk enhet, men en gruppe som fungerer godt når elever skal bestemme lav Brun, grå og beigetoner egner seg godt på fjellet, og gir assosiasjoner til terrenget rundt hytta. Også her vil det være naturlig å trekke inn fargene fra fjell, vidder, skog og reinlav. Rødt er en tradisjonell hyttefarge for mange, og den passer godt siden den både er varm og inviterende, og harmonerer med de øvrige jordfargene Grå reinlav, såkalt hvitmose. Til dekorasjon av kranser, julegrupper, adventslysestaker etc. Mosen er et naturprodukt med opprinnelse fra Europa. Produkter av naturmaterialer kan variere i form, farge og størrelse. Mosen er flammesikker i henhold til ISO 11925-2:2010. Pakke med 100 g

Grå reinlav - Artsdatabanke

 1. Lys reinlav danner gulhvite podetier med rik forgreining og ensidig bøyde greinspisser. Den er et vanlig innslag i lavfuruskog i innlandet og heiområder både langs kysten og i fjellet. Arten vokser også på fattige myrer og på berg og i blokkmark. Lys reinlav er ofte vanskelig å skille fra fjellreinlav
 2. Grå og lys reinlav vokser i tette matter og kan dekke store områder.Foruten å være næring for rein har enkelte arter (spesielt kvitkrull) også vært nyttet til tettemateriale i hus og det sankes idag til pynteformål. Noen av artene vokser også i typiske kyststrøk
 3. Fargen 5837 Korall går til de fl este fargene i den nøytrale fargepaletten, grå, hvit og beige. Sotede pasteller er i tiden. For å røffe opp uttrykket, bruk kombinasjonene 5858 Anis, 5798 Marengs og 5821 Reinlav. Sarte pasteller mot en røff grå tone. e kk t Fremgangsmåte slettvegg Fremgangsmåte treverk/panel Slik går du frem.

Lav er en sopp som lever i samliv med en organisme som driver fotosyntese, det kan være en grønnalge og/eller en blågrønnbakterie. Lav forveksles ofte med mose, som vokser på samme måte i skogbunnen, på stein, jord, bark og så videre. Av størrelse varierer laver fra flere meters lengde hos de lengste skjegglav og strylav, til ørsmå knappenålslav 18 photos are tagged with blomster; 20 photos are tagged with blå blomster; 4 photos are tagged with eller; 3 photos are tagged with Eng-; 75 photos are tagged with Eng- og grøfteplanter; 1 photos are tagged with ERLE; 1 photos are tagged with ERLER; 39 photos are tagged with Fjellplanter; 1 photos are tagged with FUGL; 1 photos are tagged with FUGLER; 3 photos are tagged with grøfteplante Grå reinlav (Cladonia rangiferina). Lys reinlav (Cladonia silvatica). Islandslav/brødlav (Cetraria islandica) med lavstivelse (b-glukaner), og pseudopheller som hvite flekker. Makklav (Thamnolia vermicularis) er hul. Papirlav (Cetraria glauca) på kvister

Grå reinlav (Cladonia rangiferina)

Grå reinlav - Cladonia rangiferina: Kjelde: Eige arbeid: Opphavsperson: Denne fila manglar informasjon om opphavspersonen. Lisensiering: Public domain Public domain false false: Eg, opphavsrettshaldaren til dette verket, frigjev dette verket til ålmenta. Dette gjeld over heile verda Sjekk grå reinlav oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på grå reinlav oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Grå reinlav (Cladonia rangiferina) Grå reinlav (Cladonia rangiferina) Kartlav (Rhizocarpon sp.) Roald Bøe (26.07.2016) Kartlav (Rhizocarpon sp.) jann Ivar Brekken (26.07.2016) Islandslav (Cetraria islandica) FT (25.07.2016) Kantlavordenen (Lecanorales indet.) Jørgen Gauås (16.08.2011

Grå reinlav - kryssordkongen

Våre farger. Fargene har etablert seg i hjemmene våre, og har for lengst erstattet de hvite veggene. Vi ønsker oss alt fra de lyse tonene i hele spekteret av beige- og jordtoner, via alle nyanser av grønt og blått, også de mer fargesterke, til de varme gule tonene og fyrrige røde Fra brunt og trasig til elegant villa. I denne episoden av Tid for hjem, besøkte teamet en familie med en gammel villa ved sjøen. Huset har vært brukt som sommersted i flere år, og nå skal den eldste generasjonen slå seg ned der , og den yngre generasjonen skal få bruke villaen så mye de vil. Det gamle huset trenger oppussing, og familien vil at gamle ting skal ivaretas samtidig som de. LOKALNAVN Reinlav. VITENSKAPELIG NAVN Cladonia spp. Cladonia stellaris (Kvitkrull) Cladonia rangiferina (Grå reinlav) Cladonia arbuscula (Lys reinlav). SYNONYMER NAVN PÅ ANDRE SPRÅ Reinlav. FR2516. En frisk og dus nyanse med et blålig skjær over seg. Den er kjølig i uttrykket og passer perfekt til det nordiske lyset. Velg. Fargen kan oppleves ulikt på skjerm og vegg Grå reinlav (Caledona rangiferina) er en av lavartene som er av stor betydning i kostholdet til reinsdyr. (Foto: Wikimedia Commons) - Det skjer en avgiftning av denne lavsyra i vomma. Hos reinsdyr som spiser lav med usninsyre, forsvinner syra allerede i vomma, og vi finner den ikke igjen lengre bak i fordøyelsessystemet

I slekta finner vi reinlavene som utgjør sju arter, som blant annet kvitkrull, lys reinlav og grå reinlav. Kvitkrull er tett forgreina, med avrundede hoder som gjør den veldig dekorativ. Foto: Dagmar Hagen. Det som i hele nordlige Østerdalen gjør det mulig, paa en liden Gaard at føde så mange Kreature, er fodring med Reinmose Mose og lav er to helt ulike vekster, og det er vanlig å blande de sammen, noe som er litt uheldig all den tid de oppfører seg så ulikt. Veldig forenklet kan vi si at den som er grønn stort sett er mose, og den som er grå stort sett er lav. Det vil si at det mange kaller reinmose, egentlig heter reinlav og er en lav Grå reinlav og sølv bouilliontråd. Husk, du kan bruke bare toppen eller bunnen, eller blande som meg. Hvordan lage mosekuler: Mosekuler kan være i alle størrelser fra noen få cm og opp til en halvmeter eller mer i diameter. De aller minste under fem cm i diameter kan man vurdere å lage uten base, kun mose

De hvite veggene fra shabby chic og den industrielle grå verden er fortsatt levende i mange hjem, men vi ønsker noe mer. Vi ønsker å tilføre farge og glede Derfor er Reinlav FR2516 og Havdyp FR2515 farger som gir dybde og nesten en plastisk look. Peachy Peachy FR2511. Nude Nude FR2510. Reinlav Reinlav FR2516. lyst reinlav, grått reinlav lyst reinlav, grått reinlav : lyst reinlav, grått reinlav lyst reinlav, grått reinlav Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 10 Gravdekorasjoner - Kjøp planter og dekorasjoner hos Plantasjen Stort sortiment 30 dagers åpent kjøp Lave prise

Grå reinlav - Cladonia rangiferina: Źródło: Praca własna: Autor: Brak informacji o autorze tego pliku. Licencja. Public domain Public domain false false: Ja, właściciel praw autorskich do tej pracy, udostępniam ją jako własność publiczn. Furuskog. Furu er det dominerende treslaget, og som vokser på skrinn, næringsfattig og sur jord med podsolprofil, og på lysåpne lokaliteter.. Furuskog på bergknatter med næringsfattig gneis. Lavfuruskog. Lavfuruskog på tørr veldrenert sand- og moernejord, med et utpreget lag med lav i bunnsjiktet, med arter som islandslav, lys reinlav, grå reinlav, og kvitkrull, samt tørketålende. Reinlav er lavarter i slekten Cladonia, som er rikt grenete, blekgule eller grålige og buskformete. De dekker gjerne store arealer til fjells og i åpen, tørr barskog. Reinlav utgjør reinens viktigste vinterføde. Vanligst er kvitkrull, C. stellaris, som brukes mye i kransbinding, grå reinlav, C. rangiferina og lys reinlav, C. arbuscula Jotun LADY svarer:. Hei Mailis 5180 Oslo er lekker sammen med 0767 Reinlav, Reinlav har det lille dryppet med grønt som gjør at den ståt nydelig sammen med Oslo så tommel opp fra meg :-) Nøytrale grå men lysere blir da 9924 Larvikitt og S5000-N, men det er greit å merke seg at disse nøytrale grå lett virker litt kjølig

Reinlav er lavarter i slekten Cladonia, som er rikt grenete, blekgule eller grålige og buskformete. De dekker gjerne store arealer til fjells og i åpen, tørr barskog. Reinlav utgjør reinens viktigste vinterføde. Vanligst er kvitkrull, C. stellaris, som brukes mye i kransbinding, grå reinlav, C. rangiferina og lys reinlav, C. arbuscul grå reinlav. askegrå til blygrå lav | vitenskapelig navn Cladonia rangiferina. lys reinlav. lysegul til gulgrønn lav | vitenskapelig navn Cladonia arbuscula. Del denne artikkelen: Send oss en kommentar til denne artikkelen. NAOB - Det Norske Akademis ordbok utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratu Reinlav, komfortabelt antrekk til jakt og tur. Bergans Nordmarka Anorak, Lundhags Makke bukse, Alfa Bever Pro jaktstøvel, Klättermusen Eldner 2.0 og Fjällräven Caps

Her gir vi en generell oprift på farging av garn, men dette er en ypperlig anledning til å praktisere foskerspireaktiviteter. La elevene stille spørsmål og komme med hypoteser om hva slags planter de kan bruke og hvilken farge det gir. Resultatet av utprøvingen bør systematiseres og presenteres, for eksempel i en rapport eller et skjema Lys reinlav har et gulskjær. Det er forvekslingsarter til grå reinlav: Både gaffelreinlav og fjellreinlav er temmelig like. Aktive deltaker 11769. harri - 05 Dec 2018 19:21. Takker for svaret selv om det førte ikke til ønsket resultat. Harri Print Topic × Email Member. Vi viser deg to varianter, en som gir bordet en grå og værbitt overflate. Slik som du gjerne ser på gamle låvevegger. Den andre er en overflate du får hvis du bruker gamle, malte bord, der de gamle malingssjiktene kommer til syne. Værbitt. Et ubehandlet bord som blir utsatt for vær og vind blir grått

Grå reinlav

Grå reinlav - Cladonia rangiferina? Spør en biolo

Innrammet Mose, Nettbutik Farger | Tjærali

REINLAV - Cladonia spp

Øving til artsprøve for studenter på barnehagelærerutdanningen ved HiØ Learn with flashcards, games, and more — for free Grå reinlav (Cladonia rangiferina) Åregrønnever (Peltigera leucophlebia) Syllav (Cladonia gracilis) Rosettmellav (Lepraria membranacea) Duskbuskhette (Orthotrichum speciosum), Almeteppemose (Porella playphylla) Etasjemose (Hylocomium splendens) Heigråmose (Racomitrium lanunginosum) Ochrolechia sp Gravkrans reinlav Høyde 25 cm, Hvit. 199,- Vakker mosekrans laget av 100% nedbrytbart materiale. Kransen er nydelig pyntet med granbar, kongler og røde bær. En populær gravkrans som nå er helt uten plast. Vakkert helt uten plast! Dekorativ Lengde 14 cm, Grå. 89 90 grå fargelav grå saltlav grå korallav grå punktlav grå reinlav grå stokklav. Legg til forslag. Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet grå navlelav. Hint. Svar. Legg til fler svar. La meg vite hva som skjer med mitt forslag Legg til

Grå reinlav Ránesjeagil Cladonia rangiferina Har vært malt og brukt for å drøye maten, f.eks. i brød. Må da lutes kraftig, har liten næringsverdi. Medisin mot fordøyelsesproblem, bakteriedrepende: Kvitkrull Oaivejeagil Cladonia stellaris: Saltlav Smarvejeagil Stereocaulon paschale Styrker motstandskraft mot sjukdommer. Makklav Suoksajeagi Her vokser t ø rket å lende lavarter som kvitkrull og lys og grå reinlav, dessuten frøplanter som tyttebær og røsslyng. Lenger nede i lia tar grana over, og her kommer blåbær inn som en dominerende art. I tillegg finner vi arter som smyle, maiblom, nikkevintergrønn og perlevintergrønn samt gjøksyre Grå jordmusserong - Trøndelag Sankeri d2 Podetier grå (uten usninsyre) e1 Podetier tydelig svartflekket mot basis, med lyse konvekse areoler mot en brunsvart innersylinder: 66 C. stygia - svartfotreinlav e2 Podetier med flate areoler og uten eller med bare utydelig svartflekking: 58 C. rangiferina - grå reinlav

Furuskog på bergknatter med næringsfattig gneis. Lavfuruskog. Lavfuruskog på tørr veldrenert sand- og moernejord, med et utpreget lag med lav i bunnsjiktet, med arter som islandslav, lys reinlav, grå reinlav, og kvitkrull, samt tørketålende. Lauv- og blandingsskog. Lauvskogen tek over meir og meir, og lagar skugge for plantane på bakken Biologisk mangfold. Skogens vegetasjonstype. Skogstorkenebb. Navn . på . elev: Vegetasjonstype og . merkeplanter. Når du har vært ute i skogen har du sikkert lagt merke til at vegetasjonen varierer fra sted til sted Den grå laven ser ut som en reinlav Cladonia sp. Det er flere arter reinlav, jeg kjenner dem ikke nok til å ta dem fra bilde. Det er noen bittesmå stykker av islandslav Cetraria. Last ned bilde med merkelapper: Marihøne Løvetann Dyr løvetannslekta. Gratis bilde og bilder Her vokser tørketålende lavarter som kvitkrull og lys og grå reinlav, dessuten frøplanter som tyttebær og røsslyng. Lenger nede i lia tar grana over, og her kommer blåbær inn som en.

rabb snøleiegradient østerbørapport 2017 bio102 plantenes tilpasninger rabben rabb er en forhøyning fjellet der snøen blåser av om vinteren og vannet renne Skal de mange og utseendemessig ofte nokså like begerlavartene skilles fra hverandre trengs spesialkompetanse og til dels mikroskop og kjemiske substanser. Slektskapet med reinlavartene kvitkrull, lys og grå reinlav markeres ved at de alle bærer slektsnavnet Cladonia. Bilde Vi fant blant annet lys og grå reinlav, kvitkrull, islandslav, røsslyng, blåbærlyng, tyttebærlyng, pors, gran, furu, einer, gråor, selje og bregnene einstape, hengeving og fugletelg. Fire panner tacokjøtt. På kvelden var det sosialt samvær som sto på programmet

Reinlav - Wikipedi

 1. grå reinlav traduzione nel dizionario norvegese bokmal - italiano a Glosbe, dizionario online, gratuitamente. Sfoglia parole milioni e frasi in tutte le lingue
 2. Grå reinlav. Grå reinlav (Cladonia rangiferina) er en lavart i slekten begerlav (Cladonia). Ny!!: Begerlav og Grå reinlav · Se mer » Gruppe (biologi) Kolibrifamilien er en biologisk gruppe av fugler En gruppe eller et taxon i den biologiske systematikken består av én eller flere biologiske arter. Ny!!: Begerlav og Gruppe (biologi) · Se.
 3. Bilde fra 20 meter høy kolle rett sør for kaiområdet. Tørr lyngvegetasjon med røsslyng, noe flekkmarihånd, grå reinlav, gråmose, bjørk og rogn i busksjikt. Foto: Frode Valnes. I områdene langs fylkesveien fra kaia og nordover i planområdet ble det funnet mye arter som er typisk for skrotemark og vegkant. Her vokser hundekjek
 4. På bakken, og i ly innimellom blokkene vokste små flekker av lave vierkratt, og større mengder busklavarter som reinlav og gulskinn. Det viste seg senere at sistnevnte heter snölav på svensk, et bedre navn enn gulskinn, siden den trives godt der snømållav trives dårlig

Zosia bestilte sjøørret med brødbonnemousse og grå reinlav. Alle disse rettene smakte veldig godt og så utmerket ut! For alle som elsker smakfulle og fargerike drikker venter en bar som er åpnet 24 timer i døgnet. Bartenderen forbereder alt dere ber om Hei! Jeg heter Marianne de Bourg, det er min blogg du nå leser. Jeg er en blogger, skribent og stylist som ønsker å inspirere DEG. Her får du 1000-vis (helt sant!) kreative tips og ideer til hverdag og fest grå stær translation in Norwegian-English dictionary. Showing page 1. Found 86 sentences matching phrase grå stær.Found in 5 ms

Stikk to hull i kartongen øverst og træ inn en snor slik at du kan henge opp lavbildet ditt når du er ferdig. 2 Bruk en lavflora og finn kvistlav, papirlav, elghornslav, kvitkrull, lys reinlav. Grå reinlav : Cladonia rangiferina: Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012 (sammen med lys reinlav) Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012: Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012 : Latinsk navn: Familie : Karakteristika : Størrelse : Andre som ligner Se Reinlav IV Serigrafi av Dag Arnljot Rødsand. Dessverre utsolgt Det skilles mellom førsteparts- og tredjepartscookies, der førstepartscookies er utstedt av det besøkte nettstedet, www.fineart.no. Vi benytter oss av førstepartscookies bl.a. for å huske om du er logget inn eller ikke, samt gi deg mulighet til å legge varer i handlekurv uten å logge inn Lavartane er mange. Fire vanlege som reinen beitar på er bl.a. kvitkrull, gulskinn, reinlav (grå og lys) og saltlav på stein. Men òg nokre som reinen kan beite på under vårvinteren og våren så som skjegglav, kvistlav og gulkrinslav på stein. Sene med kneppande lyd. Rovdyra og reinen har eit eige kapittel, det same med parasittane og.

reinlav - Store norske leksiko

│ │ Grå reinlav (C. rangiferina) Grå, lang og relativt tynn trevlesopper Inocybe, Sebacinaceae, Helotiales E) Grå med hvit spiss, glatt kremler Russula, trevlesopper Inocybe F) Mørkebrun med lys spiss Tomentella G) Svart og mer eller mindre glatt Tomentella H) Svart med tettsittende,. Sofaen er mørk grå, vi har noen hvite møbler og en hvit peis. Vi har Sjøsmaragd i stua, og Reinlav i kjøkkenet. Synes de fungerer veldig fint sammen hos oss, men reinlav (fargerike) er lys og gråaktig så det er ikke sikkert det er helt det du er på jakt etter Et visst innslag av jordvassindikatorer kan forekomme mellom de ombrotrofe tuvene og på myrer med tynt torvdekke. Botnsjiktet dannes av torvmoser, mer eller mindre frodig etter tettheten i feltsjiktet. På tuver og tørre parti kommer det ofte inn heigråmose og lavartar som kvitkrull og lys- og grå reinlav Grå reinlav, en type lav, inneholder mye karbohydrater og kan spises. Ellers har man jo småvilt, frukt og bær i sesongen for det. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. Coa 1 733 Coa 1 733 Medlemmer; 1 733 2 928 innlegg; Rapporter innlegg; Skrevet 14. oktober 2008. Lav er en symbiose (et samarbeid ) mellom sopp og alger, hvor soppen sørger for hus og algene for næring ved hjelp av fotosyntese. Jeg var på gruppe med Benjamin og vi fant ca 30 forskjellige arter ute, men klarte ikke å navnsette alle sammen. Noen av de vanligste artene vi fant var: gubbeskjegg, lys og grå reinlav, og sprikskjegg

Maling til hjemmet, både innendørsmaling og utendørsmaling. Enten du skal kjøpe maling, sparkel eller malerull har vi det du trenger for både å komme i gang Kampanje på god norsk design. I oktober er det for første gang høstkampanje på Outline serien fra Muuto, designet av norske Andersen&Voll. Du får 20% på hele Outline kolleksjonen i alle varianter og tekstiler

Reinlav (Cladonia sppReinlav – Wikipedia

Reinlav (Cladonia spp

grå reinlav, lys reinlav, kvitkrull, smylegras, røsslyng, tyttebær, blåbær. Skogen danner en kant mot det åpne myrområdet av Gampmyra. Gampmyra har høy vannstand, og er våtest i vest og noe tørrere mot øst. De tørreste områdene har enkelte småvokste furuer, noen stående døde trær. På bakken i furuskogen øverst dominerer lavartene grå reinlav, kvitkrull og kanskje litt lyng. Så beveger du deg nedover og kommer til det som kalles blåbærgranskog, der blåbær og gran tar over. Kanskje går du gjennom et ospeholt før du kommer ned i det frodige dalsøkket med meterhøye bregner og store,.

Fargekart og kolleksjoner Jotun

lys reinlav, grå reinlav, svartfotreinlav), klokkelyng, torvmyrull, bjørneskjegg, pors og småfuru. Myra var i år sterkt preget av den voldsomme isbrannen i 2013 og nærmest all røsslyngen på myra var død ved befaringen (figur 5). Fig. 4. Geologisk kart over området viser at hele planområdet består av harde bergarter som diorittis Bjørnemosen sto over de tørre bergene der. Håper forøvrig du ikke briefer for mye om reinmose som en moseart, men at du forklarer for at reinmose nok er reinlav, som jo navnet sier faktisk er en la

Lys reinlav – Wikipedia

islandslav, lys reinav, grå reinlav, rypebær og greplyng dominerer feltsjiktet. Lokalitetene har ikke spor etter hverken beite, kjøring med tyngre kjøretøy eller menneskeskapte objekter. Områdene har noe slitasje etter tråkk, da områdene blir brukt som friluftsområde. Et par a (Ptilium crista-castrensis), bjørnemoser (Polytrichum sp.), torvmoser (Sphagnum sp.), grå reinlav (Cladonia rangiferina), lys reinlav (Cladonia arbuscula), og kvitkrull (Cladonia stellaris). Skogen på tomtene T5, T6, og T7 kan med utgangspunkt i systemet i «Vegetasjonstyper i Norge» a rundsoldogg, skinntryte og flekker av grå reinlav. På slike myrer skulle det være en sjanse. I Dalarne svermer Villa occulta i kanten av myrene og et stykke utpå. Etter en del kjøring fant vi endelig en myr som så brukbar ut. Men nei. Videre til neste myr. Ikke altfor fuktig, og med alle de riktige plantene

Lav - Institutt for biovitenskapT4-C-5 bærlyngskog

Geologisk beskrivelse. Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste) Berggrunnen rundt deltaet domineres av gneis og granitt. Men som ellers på Austvidda er det mange små områder med kambrosilur berggrunn, deriblant sandstein som finnes i vestenden av Ossjøen Navlelav er den eneste lav som kan kokes og spises direkte uten luting. Lav er naturens havregrøt/spagetti og inneholder over 50% karbohydrater og er kanskje den viktiste nødkost som finnes ute i naturen. Vi fant en nær slekting (blærelav) som vi kokte sammen med reinlav og bakepulver. Blærelav er mest kjent som en god lav til farging av garn kvistlav, og grå og furu, ved, som (vanleg og smal), brunskjerpe, o.a., kvitkrull, grå reinlav, blomsterlav, vanleg her, eller og berg som vanleg sjeldan. tilgjengeleg undersøking og at tidlegare, godt og for og minimalt. truleg sopp. slike, og rikeleg høveleg (daud ved), er innan og Frå særleg anna rapporten Har et prosjekt hjemme som jeg holder på med. Nå er jeg kommet til bordplate som jeg har laget av planker som er satt sammen. Har kjøpt meg drivved beis her om dagen og har malt et strøk ikveld. Men jeg synes den ser grå/blå ut. Skal den være slik? Trodde det skulle bli brunt. Skal ta to strøk me.. Cladonia rangiferina - grå reinlav: 1, 2 Cladonia squamosa - fnaslav: 1 Cladonia stellaris - kvitkrull: 1, 2 Cladonia stygia - svartfotreinlav: 3a Cladonia subfurcata - fjellgaffellav: 1a Cladonia sulphurina - fausklav: 1, 2 Cladonia turgida - narreskjell: 2 Cladonia uncialis - pigglav: 1, 2 Cyphelium inquinans:

 • 28 tage wettervorhersage.
 • Nettstudie vår 2018.
 • Lactuca sativa.
 • Hvor stort er omfanget av barnemishandling i norge.
 • Santander kredittkort.
 • Troll c plattformen.
 • Circuit switch network.
 • Besenkalender.
 • Lisianthus nederlandse naam.
 • Nisselue baby.
 • Mercedes app android.
 • Bodø energi priser.
 • Galakser.
 • Kerndoelen groep 2 letters.
 • Giftslørsopp vs kantarell.
 • Hva er netto finansposter.
 • Rabiesvaccin hund.
 • Game of thrones viaplay.
 • Barnehage pris 2017.
 • Kursfortegnelse nelfo.
 • Laser hårfjerning drammen.
 • Tatovering inspirasjon.
 • Utbredelse ekorn.
 • Baby løfte hodet ryggleie.
 • Glenn quinn filme & fernsehsendungen.
 • Wg gesucht kontaktieren.
 • Næringsstoff kryssord.
 • Planck frame.
 • Ndr 2 frequenz.
 • Vikingfestival gudvangen.
 • Sms sync android.
 • Konvertere pdf til jpg gratis.
 • Push schnelldorf.
 • Ballerinasko bryllup.
 • Babyverden no apotekpakken.
 • Saint constantine kos.
 • Biltema toalettsete bruksanvisning.
 • Hå kommune ledige stillinger.
 • Eija skarsgard søsken.
 • Flatorm.
 • Todd harry rundgren.