Home

Å forkorte en brøk

Matematikkens Verden: Å utvide en brøk og å forkorte en brøk

Å forkorte en brøk: Når vi utvidet en brøk ved å multiplisere med samme tall i teller og nevner så vi at verdien ikke endret seg. På samme måte kan vi også dividere med samme tall i teller og nevner uten at brøkens verdi endres Å utvide en brøk. Det motsatte av å forkorte kalles å utvide. Da multipliserer vi med samme tall i teller og nevner, i dette tilfellet 2 og 3: a) 3 4 = 3 ⋅ 2 4 ⋅ 2 = 6 8. b) 3 4 = 3 ⋅ 3 4 ⋅ 3 = 9 1

Forkorte og utvide brøk - Matematikk

I Matematikkens Verden: Å utvide en brøk og å forkorte en brøk

Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk

Brøkregning - matematikk

 1. FORKORTE BRØKEN: Så det imidlertidige svaret er 37/30. Her ser du at det er en uekte brøk, og da kan du se hvor mange tall etter 30/30 som er gått i telleren! det er mer enn 30/30, så den brøken regnes allerede som 1 hel. siden det er 37/30, så er svaret da 1 7/30. Hvis du ikke helt skjønte denne forkortingen, så kan vi ta et eksempel til
 2. En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.Nevneren må være forskjellig fra null.Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte
 3. Alle likeverdige brøker kan reduseres til en brøk der teller og nevner ikke har felles faktorer. Det kalles å forkorte brøken og gjøres ved å faktorisere teller og nevner og stryke felles faktorer i teller og nevner mot hverandre. Eksempel 2: Her er to 2-tall i telleren strøket mot to 2-tall i nevneren. Oppgave 1
 4. Forkorte en brøk En brøk kan forkortes ved at dividere tæller og nævner med det samme tal. Eksempel, hvor vi forkorter brøken: med 2 Emnet Brøker fortsætter: Plu

4. Brøk: Å forkorte en brøk - YouTub

Å forkorte en brøk vil si å dividere med samme tall (ikke 0) i teller og nevner. (For å forkorte faktoriserer vi gjerne først teller og nevner. Så «stryker» vi faktor mot faktor.) Vi adderer og subtraherer brøker (trekker sammen brøker) ved. Brøk er nært knyttet til divisjon der en mengde eller hel del deles i like deler. Disse delene skal være nøyaktig like, men dette betyr ikke at de må ha lik form. Når vi skriver 2:3 på brøkform setter vi 2 over brøkstreken og 3 under brøkstreken Brøkregning fra matematikk 1T: Videoen forklarer hva brøk er, hvordan brøker kan plasseres på tallinja, hvordan å utvide og hvordan å forkorte en brøk Hvis vi derimod ønsker at gøre tælleren eller nævneren mindre, kan vi forkorte brøken. Dette gøres ved at dividere med det samme tal i både tæller og nævner. F.eks. $$\frac{16}{24}=\frac{16:8}{24:8}=\frac{2}{3}$$ Vi kan også se på en tegning

I tre teorivideoer går vi gjennom reglene for brøkregning. Forkorting og utviding av brøker. Å legge sammen to brøker og å trekke en brøk fra en annen. Ganging og deling med brøk. Det er viktig å huske på at brøker er tall. Den første teorivideoen får du også se hvordan brøker kan plasseres på tallinja Å forkorte en brøk betyr å dele teller og nevner med samme tall, uttrykk eller bokstav. Slik som dette: Når du forkorter en brøk så endrer du ikke verdien av brøken

Å forkorte en brøk - utforsk

Video: Utvid en brøk Prøv selv! Prøv selv! Les først. Uekte brøk Ensifret ganger ensifret Lær mer. Skriv om 0,2 til brøk Fellesnevner Likninger med brøk 1 Forenkling med brøker og bokstaver 1 Forenkling med brøker og bokstaver 2. Forkorting av brøker. Forkort brøker online - forkorting av brøker. kalkulator til å forkorte brøker. Denne kalkulatoren forenkler brøker Skriv en brøk som har samme verdi som . 3. Hva skal stå i den tomme ruta? Analyse I den første oppgaven skal elevene bestemme nevneren i en brøk: 1 2 = 2. Elevene som vurderer størrelsen til brøkene ut fra differansen mellom teller og nevner, tenker at nevneren må være 3 for å få differansen 1 mellom teller og nevner Man må observe at det kun er muligt å forkorte med faktorer i teller og nevner. a t b t Er normalt ikke lik a b f eks 2 3 4 3 ≠ 2 4 For å forkorte brøk må man først faktorisere. Vi praktiserer da litt faktorisering. Vi kan regne ut 5⋅47 5⋅13 gjennom å faktorisere 5 47 13 =5⋅60=300 Oppgave 3. Beregn gjennom å faktoriser

Å forkorte en brøk - Volumoppgav

Beskrivelse Forkorting av brøker 1 Når du ønsker å forkorte brøker, må du først finne største felles faktor, også kalt SSF. Dette er det største hele tallet som både telleren og nevneren kan deles på, uten å gi rest. Den største felles faktoren til for eksempel 6 og 9 er 3 Å forkorte og utvide en brøk. Vi repeterer kort emnet faktorisering. Et eksempel: Tallet 6 kan uttrykkes med faktorene 2 og 3. Altså er tallene 2 og 3 divisorer i tallet 6 Forkorte/forenkle brøkuttrykk. Det viktigste når du skal forkorte/forenkle brøker er å huske på at du ikke kan gange i nevneren for å bli kvitt den. Det kan bare gjøres i likninger.Ganger du nevneren med noe, må du gange telleren med det samme uttrykket. Når teller og nevner består av et produkt, dvs når det bare er tall/bokstaver som skal ganges med hverandre i teller og nevner Å utvide en brøk gjør vi ved å multiplisere teller og nevner med samme tall. 75 100. Å forkorte en brøk gjør vi ved å dividere teller og nevner med samme tall. 6.20. 3 4. b. 7 9. c. 6 5. d. Vi bruker brøk for å uttrykke en størrelse helt nøyaktig. For eksempel er uttrykket en tredel helt presist, men om vi skulle skrive det som et desimaltall, blir det omtrent 0,33. Når vi skal regne med tall mellom 0 og 1 har vi av og til behov for å gjøre det helt presist, ikke avrundet som med desimaltallene

Forkorting av brøk - Brøkregning - MatteMester

forkorte et ord forkorte et ord / forkorte en brøk forkorte en brøk : forkorte et ord forkorte et ord / forkorte en brøk forkorte en brøk Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 10 Enkle oppgaver med brøk for barn i 3 klasse med tegninger og tall. Elevene blir kjent med brøk og lærer å kjenne igjen deler av figurer. De må både skrive og fargelegge deler av figurene og får derfor en god forståelse av hva teller og nevner representerer i en brøk

matematikk.net • Se emne - forkorte brøk

Brøk Kalkulator: Denne brøk kalkulatoren kan legge sammen, trekke fra, gange og dele ekte brøker, uekte brøker, heltall, og blandet tall Utvide/ forkorte: Gange eller dele teller og nevner med samme tall. Hvis eleven i tillegg er usikker på hva en brøk egentlig uttrykker, er det gode forutsetninger for å gjøre feil. Da kan det godt bli slik som «Eskil» gjør her: Hvordan var nå regelen? Var det ikke teller med teller og nevner med nevner? Det ser ut til å fungere bra 4 Å trekke en brøk fra et annet tall B - 34 4.1 Å trekke en brøk fra et helt tall B - 35 4.2 Å trekke en brøk fra et blandet tall B - 35 4.3 Når begge tallene er blandet tall B - 38 5 Ganging med brøk B - 39 5.1 Gange et helt tall med en brøk B - 40 5.2 Gange en brøk med en brøk B - 4 At forkorte en brøkMan forkorter en brøk ved at dividere tæller og nævner med det samme tal.Eksempel:Her forkorter vi brøken med 3. Forkort brøken mest muligtOfte vil man gerne forkorte brøken mest muligt. Her handler det om at finde det størst mulige tal, som både går op i brøkens tæller og nævner.Ved høje tal kan det være en fordel at forkorte af flere omgange

Jeg har sitti i evigheter og kavet med ned til følgende brøk: (2x-4)/((x^2)-5x+6)) den skal være mulig å forkorte ned til: 2/x-3 Er det noen som greier det Ungdomstrinn Matematikk BrettMatte Tall Å forkorte brøker BrettMatte - Matematikk - 5.-10. trinn - Kapittel - Rekne med brøkar og prosent - 007. Å forkorte brøker Hjem 007. Å forkorte brøke

En måte å utrykke deler av en helhet Eksempel: Teller. Når vi multiplisere telleren og nevneren i en brøk med samme tall uten at verdien av brøken endrer seg. Eksempel: Forkorte brøk. Når vi dividerer telleren og nevneren i en brøk med samme tall uten at verdien av brøken endrer seg Forkorte en brøk 22. august 2006 af NuGa_73 (Slettet) Er kommet frem til at regnestykket: 4/5 + 7/9 - 5/6 = 201/270 Kan den forkortes yderligere Man må forkorte kun med faktorer. Når man forkorter er det viktig å forkorte kun faktorer, teller og nevner skall være faktorisert før man kan forkorte. Man kan ikke forkorte en dele av en sum: 12a 4b 4a =3 4b hvor man forkortet 12a og 4a er falsk, man må først faktorisere og får 12a 4b 4a = 4 3a b 4a = 3a b

Du er her: Hovedsiden > Brøk > Brøk > 2 (Utviding og forkorting) > Ressurser > Utvide og forkorte brøker Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til utviding og forkorting av brøk. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver Trække brøker fra hinanden. Når man skal trække en brøk fra en anden brøk, så skal man også sikre sig, at de har samme nævner. Derefter trækker man den ene tæller fra den anden. Lad os se på et eksempel. Vi vil udregne $$\frac{4}{7}-\frac{3}{14}=\;?$$ Et tal som både 7 og 14 går op i er 14 At forkorte en brøk? 15. marts 2010 af hij (Slettet) Hej jeg skal forkorte denne brøk: 8a^5*b^2*a^-3 / (2b)^2 Kan man godt forkorte den så den kommer til at se således ud: 8 / 2^2 . Brugbart svar (0) Svar #1 15. marts 2010 af JKaram. 2a 2 forkortes den til. Karam. Brugbart.

Å Forkorte Brøken Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. Brøken tolv sekstendeler kan skrives som: Når vi forkorter 2- tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1 Vi gjør tallene i en brøk mindre ved å dividere teller og nevner med samme tall. Det kaller vi å forkorte en brøk.Vi gjør tallene i brøken så små som mulig når vi forkorter. Vi kan bruke gangetabellen til å finne ut hvilket tall vi kan forkorte med. Tallene 8 og 18 i brøken 8 18 er begge med i to-gangen. Da kan vi forkorte med 2. 8 1 Fraksjon kalkulator kan beregne matematiske operasjoner med brøker og blandede tall, for eksempel legge til, trekke fra, multiplisere, subtraksjon og redusere fraksjoner. For å beregne sum, subtraksjon, multiplisere og dividere med to fraksjoner, skriv teller, nevner, heltall delen av brøk, og velg drift fra listen. Skriv negativt fortegn i heltall delen av brøk, hvis det er nødvendig 8B FAKTORISERE OG FORKORTE BRØKER Veiledning En brøkstrek er det samme som et deletegn, så hvis du skal forkorte en brøk, må teller og nevner ha en felles faktor. 1) 8 2 2 ⋅ = 8 Telleren i denne oppgaven består av to faktorer. Her kan du stryke 2 oppe og nede. 2) 8 2 2 + =

Brøk - Wikipedi

Det er mest korrekt at forkorte en brøk så meget som muligt. Lad os nu prøve at udregne. For at trække en brøk fra en anden benyttes samme metode som når man lægger dem sammen. Vi skal derfor starte med at finde en fællesnævner. Vi har de to nævnere 8 og 4. Vi kan se at de begge går på i 8. 4 går to gange op i 8 og 8 går en gang. BRøK - GJENKJENNE/FARGELEGGE. Matematikk.org - Brøk på ulike nivå. Velg; Illuminations (am.) - Memory. Velg brøk; mathplayground.com - Koble brøk med rett figu Forkortelse betegner en kortform av et eller flere ord som blir representert med en eller flere bokstaver hentet fra ordet eller ordene for at de skal få en kort (og gjerne også hensiktmessig) form.. Forkortelser har vært brukt gjennom alle tider. Det går et skille mellom forkortelse og sammentrekning som er hyppig brukt i gamle manuskripter og tidlige trykte bøker hvor bokstaver er. En nyttig egenskab ved brøker er, at vi kan forkorte/forlænge dem uden at ændre brøkens værdi. Det betyder, at vi kan gange/dividere med samme det samme tal c i tæller og nævner: a b ˘ a¢c b¢c ˘ a c b c. (1.1) Hvis a og b ikke har nogen fælles faktorer, siges brøken a/b at være uforkortelig. Det er alti Aspektet brøk som kvotient er en fin inngang til arbeidet med brøk, fordi elevene har mange erfaringer med å dele likt. Brøk som kvotient får vi når en størrelse skal deles i like deler, altså svaret i en divisjon. Nevneren (divisor) forteller hvor mange like deler helheten er delt inn i

Det jobbes med å tilby støtte for imaginære tall. Symboler. Brøken 3/4 opphøyd i andre (3/4)^2: 3 delt på (4^2) 3/4^2: Lukk. Tips Sjekk ut Minikalkulator for Google Chrome! Tweet. Om Kalkuler.no · Send tilbakemelding. Math is the science which uses easy words for hard ideas Desimaltall til brøk og brøk til desimal kalkulator, lar deg konvertere brøker og blandede tall til desimaltall fraksjoner, eller desimalbrøker til enkle brøker og blandede tall. For å konvertere brøk til desimaltall, skriv teller, nevner, heltall delen av brøk og negativt fortegn i heltall delen av brøk, hvis det er nødvendig Forkorte en brøk Man forkorter en brøk ved at dele med det samme tal i tæller og nævner Eksempel: 4/8 =1/2 : Der er divideret med 4 i både tæller og nævne

BrøkFra brudden brøk til vanlig brøk

Forlænge og forkorte brøker Det kan ofte være praktisk at lave om på brøker, uden at ændre forholdet. Det vil sige med andre ord, at forkorte samt forlænge en brøk Ein brøk er ein måte å representere eit tal på ved hjelp av divisjon.Talet over brøkstreken blir kalla teljar, og talet under brøkstreken vert kalla nemnar.Nemnaren må vere ulik frå null.Dersom teljar er større enn nemner kallast brøken uekte, elles blir han kalla ekte I denne videoen går jeg gjennom en tekstoppgave som går ut på å finne ut hvor stor brøkdel av timen som er gått. Jeg viser to måter å tenke på. Introduserer også til en viss grad hvordan man kan forkorte en brøk

1.1.2 Å utvide brøker: En brøk kan skrives på ‡ere forskjellige måter. 1 3 er for eksempel det samme som 2 6 som igjen er det samme som 3 9 osv. Å utvide en brøk vil si å lage en brøk hvor både teller og nevner er større enn i brøken du starter med, men hvor brøken representerer det samme tallet (som i eksemplene over) LVSF = Venstre ventrikkel forkorte brøk Ser du etter generell definisjon av LVSF? LVSF betyr Venstre ventrikkel forkorte brøk. Vi er stolte over å liste akronym av LVSF i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av LVSF på engelsk: Venstre ventrikkel forkorte brøk 1 Nevneren er tallet over brøkstreken. Telleren er talet under. 2 Når tellaren er større enn nevnaren kaller vi brøken uekte. 3 Hele tall som står sammen med brøker, som for eksempel 2 1/3, blir kalt blanda tall. 4 Når vi skal forkorte en brøk, dividerer vi telleren og nevneren med samme tall. 5 Når vi skal utvide en brøk, multipliserer vi teleren og nevneren med samme tall

Forkorte en brøk. Dele teller og nevner med samme tall. Finne fellesnevner. Finne det minste tallet slik at det har Dele opp en teller slik at man får et uttrykk med flere brøk. Brøkdel. Å skrive en del av det hele som en brøk. OTHER SETS BY THIS CREATOR. Pubertet 12 Terms. kristian-keilen. Celler 10 Terms. kristian-keilen. Geometri 2. Gratis, rask og praktisk online fraksjonskalkulator. Berøringsskjerm vennlig. Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon. La oss beregne brøk. Det kan enkelt beregne fraksjonene som kreves i hverdagen

matematikkMattehjelpen - Brøk delt på brøk Intro 1 (Su06k01)Brøk – nkhansenOppgaver tirsdag | ronsenflippedclassroom

brøk med algebraiske uttrykk - nkhansen

Sortere brøker Finn hvilken brøk som er størst Gå 8 Adding fractions Addisjon (pluss) Addere brøker med ulike nevnere. (Husk å forkorte) Gå 9 Subtracting fractions Subtraksjon (minus) Subtrahere brøker med ulik nevner (Husk å fortkorte til slutt) Gå 91 Multiplying fractions 0.5 Multiplikasjon (ganging Bij een strandfeest, als de feestverlichting je korte broek letterlijk laat schitteren, zullen alle ogen op je gericht zijn. Welke korte broek voor dames het beste bij je staat, is een beetje afhankelijk van je figuur. Ben je slank gebouwd en heb je een typisch zandloperfiguur, dan staan zowel korte jeans als bermudas je erg goed

Matteprat - Podcast – Podtail

forkorte brøk - nkhansen

Campus Inkrement er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium En brøk er en del av en helhet www.undervisningsmetoder.wordpress.com . Created Date: 3/26/2016 10:49:05 A

Maximum 8, Grunnbok by Gyldendal Norsk Forlag - IssuuMattehjelpen - Brøk Intro 2

Forkorte brøker - Regneregler

•Unngå å bruke og lagre kalkulatoren i områder der det er ekstreme temperaturer og store mengder fuktighet og støv. •Ikke utsett kalkulatoren for kraftige støt, trykk eller bøying. •Prøv aldri å plukke kalkulatoren fra hverandre. •Bruk en myk, tørr klut for å rense kalkulatoren utvendig Å uttrykke en del av en helhet som brøk og som prosent n Utvidelse og forkorting av brøk n Side 72 Øveside Nr. 6.136 Elevene finner tallet som mangler ved å utvide eller forkorte. Enkle brøker skal skrives som desimaltall, og desimaltall som brøk. Videre skal elevene bli kjent med posisjonene «tidelsplass» og «hundredelsplass» når det gjelder desimaltall, og de skal sammenlikne størrelsen på desimaltall. Til slutt i kapitlet skal elevene utvide og forkorte brøker 1C UTVIDE OG FORKORTE BRØKER Veiledning 1) Du kan utvide en brøk ved å gange teller og nevner med samme tall. 13 4 = 13 ⋅ 2 4 ⋅ 2 = 26 8 2) Du kan forkorte en brøk ved å dele teller og nevner med samme tall. 18 60 = 18 : 6 60 : 6 = 3 10 3) Du kan også forkorte en brøk ved å stryke oppe og nede Max Fodgaard er Danmarks førende leverandør af kraner, taljer, løftegrej, faldsikringsudstyr og ex-materiel. Derudover udfører vi kranservice og -eftersyn

Brøk kalkulator - addisjon og subtraksjon av brøker med lik nevner og ulik nevner, multiplikasjon og divisjon med brøk og heltall. Brøk calculator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere 2 og 3 brøker En liten donasjon hjelper mye! Artikler Klikk her for å se en liste over artikler skrevet om matematiske emner, hvis du ønsker å lese i tillegg til (eller i stedet for) å se videoer Forkorte en brøk. Forlænge en brøk. Brøk +/- brøk. Brøk gange et tal. Brøk gange brøk. Brøk divideret med tal. Tal divideret med brøk. Brøk divideret med brøk. Øvelse 1: Forkorte en brøk. Øvelse 2: Brøk +/- brøk. Øvelse 3: Brøker. Øvelse 4: Brøker. Øvelse 5: Brøker Forkorte og utvide en br k. Av og til f r man uttrykk med blandete tall. Gj r det hele tallet om til uekte br k : og gang deretter teller med teller og nevner med nevner. Dvs., at det hele tallet ganges med telleren. To br ker multipliseres med hverandre (Her.

 • Stater usa østkyst.
 • Allergi hund medisin.
 • Residuregning.
 • Toalett engelsk stil.
 • Bryllupsreise spania.
 • Studio 25 gran.
 • Kartplotter garmin.
 • Zooom senja.
 • Chip and dales.
 • Aerochamber ventolin.
 • Olje i kjølevæske vw.
 • Rare regler i singapore.
 • Levetiracetam fass.
 • Ifa motorenwerk nordhausen.
 • Geld nodig vandaag.
 • Vinterlagring bobil buskerud.
 • Flirt definition.
 • Malteser valpar till salu.
 • Dich wieder zu sehen.
 • Monatshoroskop februar 2018.
 • Cartwright fader.
 • Salzburger land card übersichtskarte.
 • Mammografiprogrammet akershus.
 • Forskjell på rotte og jordrotte.
 • Torderød gård julemarked.
 • Vaskefirma lillehammer.
 • Prosciutto crudo.
 • Resonnere definisjon.
 • Schillerkopf webcam.
 • Tina nordstrøm.
 • Anne linell sundt gift med.
 • Hjerteoperasjon risiko.
 • Wünsche träume ziele zitate.
 • Guns n roses ullevi.
 • Fahrrad geschwindigkeit durchschnitt.
 • Fo innboforsikring.
 • Atomsikker bunker.
 • Most sold pc games.
 • Hockey strømper barn.
 • Svanesjøen operaen.
 • Norsk olje og gass retningslinjer.