Home

Samfunnsfag 5 trinn

Samfunnsfag 5. trinn Område Kompetansemål Veiledende mål Lokale mål - jeg kan Tips Uke Utforskeren Eleven skal kunne formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking. undersøke egne samfunnsfaglige spørsmål og presentere resultatene for andre En læremiddelpakke med ferdige undervisningsopplegg for 5.- 7. trinn i samfunnsfag og naturfag, med koblinger til KRLE, norsk, engelsk og matematikk. Læremidlene er tilpasset ny læreplan. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dypere læring gjennom kollektiv deltagelse for elevene, samarbeid og fokus på sentrale. Gjeldende læreplan Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Samfunnsfag (SAF01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Samfunnskunnskap Vg1/Vg2 (SAK01-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innførin

1.-4. trinn; 5.-7. trinn. Norsk; Matematikk; Engelsk; Naturfag; Samfunnsfag; KRLE; 8.-10. trinn Jeg synes dette er fantastisk. Jeg har alle elevene inne. Det elevene er aller mest fornøyd med, er at de kan markere viktig tekst, skrive huskelapper og få boken opplest. Lærer ved Tverlandet skole i Bodø, Malin T. Seivå 5-7 trinn Samfunnsfag. Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land; 8-10 trinn Samfunnsfag. Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønstre og demografi i forskjellige delar av verda i dag Årsplan 5-7 krle 2016-2017 A versjonen læreverk VIVO : Årsplan i naturfag 5.trinn 2016-2017 : Årsplan i norsk 5.klasse16-17 : Årsplan matematikk 5.trinn 16-17 : Årsplan samfunnsfag 5 til 7 2016-2017 : Årsplan i kunst og håndverk for 5-7.trinn skoleåret 2016-2017 : Engelsk 2016/!7 : Halvårsplan i samfunnsfag 4.trinn skoleåret 2015-201 5. trinn: 6. trinn: 7. trinn: Refleks Naturfag og samfunnsfag 1-4 Forfatter Refleks samfunnsfag, 5-7. Les mer Maren Grindstad Maren Grindstad er lektor og astrofysiker fra Universitet i Oslo. Hun jobber med realfagssatsningen Teach First Norway for Oslo kommune, og har erfaring som lærer på mellomtrinn og ungdomstrinn. Maren har.

Kunst og håndverk på Fjellhamar skole: Vikingsmykker

Arket er laget med tanke på 6. trinn, men passer sikkert for andre trinn også. Undersider (8): 17. mai 1814 Midgard 5 Midgard 6 Midgard 7 Norgesmester Nyttige lenker samfunnsfag Oppgaveark om Norges fylker Tro i vikingtide Perioden som varte fra år 700 f.Kr. til rundt år 500 e.Kr. kalles antikken, og startet i Hellas. Veldig mye av det som skjedde i den perioden, har fremdeles betydning for oss som bor i Europa mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Elevane viser og utviklar kompetanse i samfunnsfag på 5., 6. og 7. trinn når dei utforskar og viser forståing av samanhengar mellom historie, geografi og samfunnskunnskap. Elevane viser og utviklar kompetanse når dei undersøkjer og presenterer samfunnsfaglege spørsmål, reflekterer over moglege svar på spørsmål om fortid, notid og framtid og vurderer korleis ulike kjelder kan gi ulik.

Årsplan samfunnsfag 5.trinn 2018-2019 Årsplan matematikk 5. trinn 2018-2019 Årsplan naturfag 5.trinn 2018-2019 Årsplan norsk 5. trinn 2018-2019. Årsplaner 7.trinn Årsplan i engelsk 7.trinn 2018-2019 Årsplan i KRLE 7.trinn 2018-2019 Årsplan Musikk 7. trinn - 2018-201 Tar du masterretningen samfunnsfag som del av grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn, får du en fordypning som gjør deg til en ressursperson i samfunnsfaget på mellom- og ungdomstrinnet Fag: Samfunnsfag Nivå: 5. trinn. Gaia 5 Samfunnsfag, Smartbok. Gjennom spennende aktiviteter og engasjerende innfallsvinkler inviterer Gaia 5 Elevbok til nysgerrighet og læring hos elevene. Tekster i ulike vanskelighetsgrader legger til rette for differensiert og variert undersvisning 1.-4. trinn; 5.-7. trinn; 8.-10. trinn. Samfunnsfag; Norsk; Matematikk; Naturfag; Engelsk; KRLE Jeg synes dette er fantastisk. Jeg har alle elevene inne. Det elevene er aller mest fornøyd med, er at de kan markere viktig tekst, skrive huskelapper og få boken opplest. Lærer ved Tverlandet skole i Bodø, Malin T. Seivå

LearnLa

Samfunnsfag trinn 5.-7. Arena 5-7 har laget et tverrfaglig undervisningsopplegg om Nobels fredspris, som er godt egnet å bruke før offentliggjøringen 9. oktober av hvem som får prisen i år. Til opplegg om Nobels fredspris og demokrat Kjøp Arena 5 her.Arena 6 kommer for salg våren 2021 og Arena 7 kommer våren 2022.. Komponenter. Elevbok | Lærerveiledning | Digital. Forfattere. Arena 1-4 Siv Astri Eie er lærerutdanner på Oslo MET og har samfunnsfag og geografididaktikk som spesialfelt.Hun har hovedfag i samfunnsgeografi og PPU og forsket på kritisk tenkning i samfunnsfag og bruk av digitale spill i undervisningen Last ned Lesetips for 5. trinn (pdf) Publisert 05.05.2014. Skap leseglede. Det er ikke alltid like enkelt å finne gode bøker som fenger barn og unge. Leseglederne var i mange år en gruppe litteratuformidlere fra Lesesenteret. Her finner du deres boktips for ulike alderstrinn, i flere sjangre Samfunnsfag 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet) Nettstudier - Deltid Studiet kvalifiserer til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer. Dette fordrer bred kunnskap om geografi, historie og samfunnskunnskap som vitenskapsfag samt dybdekunnskap i utvalgte temaer.. Hovedpunkter: Geografi, Historie, Samfunnskunnskap, Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Geografi. beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre stader i verda; beskrive.

Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) - Udi

 1. Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen. Organisasjonsnummer: Telefon: 55 38 88 00 (07:00-16:30) E-post: post@fagbokforlaget.n
 2. Samfunnsfag 5-7 i Skolen fra Cappelen Damm - vår nye digitale tjeneste Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt? Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn
 3. 5-7. trinn Samfunnsfag • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidr
 4. Det forutsettes at elevene er kjent med begrepene sum, differanse, forskjell, produkt og kvotient for at de skal kunne løse disse oppgavene (disse begrepene innførte vi på våre innføringer på 4. trinn, men et lite begreurs kan sikkert gjøre nytten sin her hvis man ønsker å begynne rett på innføringene for 5. trinn)
Skoleveien 1

Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829 ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: Gaia 5, samfunnsfag. 1,5 klokketimer, d.v.s. 2 skoletimer(45 min) pr. uke. Mnd Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Læringstrategier/Gr unnleggende ferdigheter (fet skrift) Vurdering/ prøveform Egen evaluering / kommentare Gratis nettsted for samfunnsfag for 5. til 7. trinn. Nettstedet er delt inn i trinn, og hvert trinn er delt inn i samfunnskunnskap, historie og geografi - akkurat som i boka. Nederst i menyen til venstre finner du Kartoppgaver til Norge, Europa og Verden Velkommen som student ved programmet Kompetanse for kvalitet: Samfunnsfag 1, for 5.-10. trinn, videreutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn) MENY. Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Emnet gir innsikt i samfunnsfaget, og har en skolerelevant tilnærming til fagets hovedområder: samfunnskunnskap, historie og geografi

Samfunnsfag / 5.-7. trinn / Grunnskole / Smartbok - Gyldenda

 1. Oppgaver 5. trinn. Om verket; Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete
 2. 5-7. trinn Samfunnsfag • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidr
 3. Samfunnsfag, norsk . Barnas valg (5.-10. trinn) > (5.-7. trinn) > Nettvettregler (1.-10. trinn) > Bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres
 4. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere
 5. Leseglede på 5. trinn. Kjersti Langvik har gode tips til elever på 5. trinn. Del artikkel: Last ned hele lista som PDF. Publisert 25.04.2018. Skap leseglede. Det er ikke alltid like enkelt å finne gode bøker som fenger barn og unge. Leseglederne var i mange år en gruppe litteratuformidlere fra Lesesenteret
 6. KfK Samfunnsfag 1, for 5.-10. trinn er et videreutdanningstilbud på 30 studiepoeng. Studiet består av modul 1 Demokrati, medborgerskap og politikk (15 studiepoeng, Høst 2020) og modul 2 Samfunn og miljø - Samfunnsfaget i praksis (15 studiepoeng, Vår 2021)
 7. Tema:1. mai Kompetansemål: Elevene skal kunne forklare hvordan og hvorfor vi feirer 1. mai. Beskrivelse: Opplegget passer best for 5. trinn og oppover.Opplegget er basert på tekst, bilder, filmer og spørsmål. Opplegget er tospråklig. ፍረ-ሓሳብ: ግንቦት ሓደ ሸቶ: ተምሃሮ ንምንታይን ብኸመይን ንግንቦት ሓደ ከም ነብዕል ይፈልጡ
BOKSTAVSERIEN - Bokstaven A og a | Malimo

Samfunnsfag Global skol

Årsplaner 5. klasse - Skibotn skol

FN-sambandet tilbyr læringsaktiviteter og undervisningsopplegg i samfunnsfag. Her er oppleggene sortert etter årstrinn og kompetansemål, noe som gjør det Regnbuen er Cappelens natur- og samfunnsfagsverk for 1.-4. trinn. Her finner du oppgaver til alle kapitlene i lærebøkene. Oppgavene er nivådelt. Salaby. NRK SUpernytt. Midgard 5-7 Med lektorutdanning i samfunnsfag kombinerer du lærerutdanning med masterutdanning i sosiologi eller statsvitenskap. Bli læreren som gir elevene et positivt møte med samfunnsfaget. Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-13 - masterprogram - 5-årig. Kontakt Telefon: Sentralbord: 409 11 500 Forkontor: 409 05 637. SFO: Barneskjær: 408 219 42 Stampa:409 05 638. E-post: oserod.skole@faerder.kommune.n Følgende masteremner tilbys høst 2020 for grunnskolelærerutdanningen 5-10.trinn 4.studieår: - Norsk - Engelsk - Naturfag - Samfunnsfag. For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget FN-sambandets interaktive nettside, FN-filuren, inneholder tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig ressursutnytting, klimaendringer og konflikter tilpasset 1. - 4. trinn. Læringsaktivitetene gir elevene trening i å være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende, forstå sammenhenger i samfunnet, og vurdere kunnskap, hendelser og fenomen fra ulike perspektiv

Refleks Gyldenda

 1. Hjem / Innlegg tagget 5. trinn begreper i naturfag eller samfunnsfag, eller utsagn som skal gjøres ferdige. Et eksempel på hoppeord på begge målformer kan du laste ned her. Lykke til! Publisert på 10. november 2017 Pass deg for slangen Sussi! Skrevet av
 2. Du får kunnskap om fagene du skal undervise i, og kompetanse til å overføre denne kunnskapen til elevene i 5.-10. trinn
 3. Finn Samfunnsfag Sammendrag på Studienett.no. Les materialer med sjanger Samfunnsfag Sammendrag til inspirasjon
 4. 5 Kapittel 5 Kroppen; 6 Kapittel 6 Bygg, reis deg; 7 Kapittel 7 Å være sammen; 8 Kapittel 8 På nett; 9 Kapittel 9 Fra stein til jern; 10 Kapittel 10 Hvor bor du? 11 Kapittel 11 Tiden og verden; 12 Kapittel 12 Likheter og forskjelle

Årsplan i samfunnsfag og naturfag, 5.trinn. Uke Tema Mål. 35 Samfunnsfag: Kart -lære om karttegn. 36-lære hva målestokk er-lære å lese kart. 37-lære om kart på data. 38 Samfunnsfag: Spor etter is - lære om hvordan en isbre dannes. 39-lære hvordan en isbre beveger seg-lære om merker og spor etter isbree Samfunnsfag (7. trinn): beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der ; Last ned. Lærerveiledning 5-7. trinn. Hei Verden Støperigata 38, 4014 Stavanger 51 88 55 00 Kontonr.: 3230.09.5167

Samfunnsfag - Kittys oppgaver - Google Site

Vårt nye samfunnsfagsverk heter Arena og kommer i forbindelse med ny læreplan i mars 2020. Matriks 8-10 er et fleksibelt læreverk i samfunnsfag Halvårsplaner 7. trinn - høsten 2019. KH halvårsplan høst 2019 : Engelsk halvårsplan høst 2019 : Inn på tunet halvårsplan høst 201 Tema: Helse og rus, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respek

Samfunnsfag etter 10.trinn Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er. Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane Klimaendringer i Bangladesh, 5.-7.trinn. I filmen blir vi kjent med 7 år gamle Moon som bor i en liten landsby ved grensen til India. Flom oversvømmer nesten hele landsbyen seks måneder i året. Da må hennes og mange andre familier bo sammen på et trangt lite område Her finner du årsplaner for 5. - 7. trinn ved Breivikbotn skole 2014/2015

Skuleretta samfunnsfag 1 har emna Demokrati og medborgarskap og Berekraft og globalisering. og skal gje dei solid fagleg og didaktisk kompetanse til å undervise i samfunnsfag på 5.-10. trinn. Emna som inngår i tilbodet er utvikla spesielt for å gje lærarar djupnekunnskap om tema som er framheva i fagfornyinga,. Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 er for deg som ønsker å undervise på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Med den faglige fordypninga og pedagogiske kompetansen studiet gir, vil du kunne bli en dyktig og engasjert lærer og utgjøre en forskjell i den norske skolen ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG 9.TRINN HARALDSVANG SKOLE 2018-2019 Utarbeidet av faglærere: Marit Baugstø Kathrine Vabø May Britt Neverdal 5 PLAN FOR VURDERING PERIODE HOVEDOMRÅDE I LÆREPLAN VURDERING MERKNAD HØST Geografi Muntlig presentasjon Uke 44 -4 Lek og lær fagbegreper i naturfag og samfunnsfag samtidig! Dette tverrfaglige undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter tilpasset 4. trinn, men opplegget kan med forenklinger og lærerstøtte fungere godt for elever på 3. trinn også

Video: Gamle Hellas Samfunnsfag 5

TEKSTOPPGAVER - MATEMATIKK 1-4 - Oppgavekort samlepakke

Moava.org : Nivå 5

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i. Eksempler på emner i samfunnsfag: Ressurser i Norge og Europa, klima og miljø, lover og regler i verdenssamfunnet, demokrati og styresett, velferdssamfunnet, antikken, middelalderen, opplysningstiden ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 10. TRINN 2017/2018 Emne/ tema Tidsbr uk Dette sier LK-06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Læringsmål Lærestoff/ kilde Lokal forankring Ekskursjoner o.l. Vurderingsfo rm Demokrati UKE 34-37 - reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale o Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) MENY. Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Dette emnet gir innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget. Det blir lagt vekt på at studenter tilegner seg kunnskap og ferdigheter relevante for fremtidig arbeid som lærer i barne- og ungdomsskolen

Underveis 8 - historie av Harald Skjønsberg

Samfunnskunnskap - skolekassa

 1. Samfunnsfag 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet) Samfunnsfag 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet) Nettstudier - Deltid Studiet kvalifiserer til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer. Dette fordrer bred kunnskap om geografi, historie og samfunnskunnskap som vitenskapsfag samt dybdekunnskap i utvalgte temaer..
 2. Oversikt over gratisressurser for 5.-7. trinn. Lukk. Kontakt oss Spørsmål og svar Lukk. Finn læreverk. Grunnskole 1. utgave Naturfag og samfunnsfag 5-7 Underveis Samfunnsfag 8-10 Zoom Samfunnskunnskap 8-10 . KRLE Vivo RLE 1-7.
 3. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen GRUNNSKOLELÆRER SAMFUNNSFAG 5.-10.TRINN, SAMLINGSBASERT (Master).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er registrert 53 relaterte studier til utdanningen GRUNNSKOLELÆRER SAMFUNNSFAG 5.-10.TRINN, SAMLINGSBASERT (Master)
 4. ANSVARLEG REDAKTØR: Espen Udland, Startsida ADRESSE: Midthaugen 5, 5411 Stord.TELEFON: 94 87 53 65 TIPS: Send epost til tips@framtida.no eller ring Svein Olav B. Langåker: 948 75 36

Læreverk: Globus Samfunnsfag 5 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Samfunnsfag 7 benyttes for 7. klasse av Libæk, Mathiesen, Mikkelsen, Stenersen - J.W.Cappelen Forlag AS, Oslo 2006 Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet - 2006 og vektlegger hva elevene skal ha tilegnet seg etter 7. trinn 5.-7. trinn. Viser artikler tilknyttet '5.-7. trinn' Vis alle. Samfunnsfag . Tema:Sted og land «Grønn plast» fra skogen. Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan skogens råvarer kan erstatte plastprodukter som er laget av fossile materialer,. Elevane viser kompetanse på 5., 6. og 7. trinn når dei får vise forståing for historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege tema og for at desse heng saman. Elevane viser kompetanse i samfunnsfag når dei reflektere åleine og saman med andre over korleis historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege forhold påverkar menneska, samfunnet og naturen

Kompetansemål etter 7

 1. Hjem | Mattelenker | Naturfag | Engelsk | Norsk | Samfunnsfag | KRLE | Micro:bit | General Site Map Back to content | Back to main menu To use this website you must enable JavaScript
 2. 5.-7. trinn. Hva gjør Stortinget? Stortinget har mange viktige oppgaver som påvirker alle i landet vårt. En stortingsrepresentants hverdag. I denne tegneserien følger du stortingsrepresentanten Nora en dag på jobben. Hva gjør regjeringen? Regjeringen holder ikke til på Stortinget, men må komme til stortingsmøter
 3. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG, 8.-13.TRINN (5-årig master).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 4 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 4 studiesteder. Det er registrert 31 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG, 8.-13
 4. 10. trinn St. Sunniva skole Skolen ble opprettet og drevet av St. Josephsøstrene i 1865, og er fra 2008 en selvstendig kirkelig stiftelse i bygninger eid av Oslo Katolske Bispedømme (OKB)

Årsplan i samfunnsfag og naturfag, Read more about skogen, kroppen, livet, puberteten, kart and lever 5-7. _ LARVIKSKOLEN 6 2.1 Bakgrunn Leseplanen for 5.-7. trinn er en videreføring av leseplanen for 1.- 4. trinn i Larvik kommune. Til grunn for disse planene ligger også Kvalitet i skolen 2017 - 2019 der hovedstrategi-en er tettere og tidligere på elevenes læring og trivsel. Med en ny læreplan på trappene har det vært.

Ordforråd 1 - ord- og bildekort | Vi øver-serien | Malimo

Stranden skole : Årsplane

Som lærer for 5-10 trinn vil du hjelpe barn og unge til å oppdage og utvikle sine egne evner og talent, og du vil være en viktig person i unges faglige og personlige utvikling Årsplan i samfunnsfag 5.-6.trinn 2017-2018 Lakselvbukt skole •gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Geografi Europa Vikingtiden (43-47) •bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte Kongerike 5.-7. trinn FoU i valgt masterfag Fordypningsoppgave i det andre faget. Høst . Samfunnsfag 1/Kroppsøving 1/Mat og helse 1/ Profesjonsrettet pedagogikk/Skolerelevant fag . Internasjonalt studieopphold . 15 sp + 15 sp 2. Vår : Pedagogikk og elevkunnskap: 15 sp : Engelsk 2/KRLE 2/Naturfag 2 Samfunnsfag 1 skal utvikle kompetanse til å undervise i samfunnsfag i grunnskolen på 1.-7. trinn, og kvalifisere til å kunne arbeide selvstendig med både fagspesifikke og didaktiske utfordringer Har du emner i samfunnsfag fra Universitetet i Agder eller fra andre høgskoler eller universiteter, (1.-7. trinn eller 5.-10. trinn) for å kvalifisere for opptak til emner med trinnfokus. Emnene går ordinært i grunnskolelærerutdanningene og tas sammen med grunnskolelærerstudenter

Samfunnsfag - grunnskolelærerutdanning 5

Dagens tema: Våren. Vikartimen er et tilbud for elever i 1.-7. klasse. En lærerik pustepause vi håper både barn, lærere og foreldre vil ha glede av Fagplan i samfunnsfag 9. trinn Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: 34-35 Fra union til selvstendig nasjon utviklingstrekk i norsk Historie kap 1 historie på 1800 første halvdelen av 1900 tallet, og forklare hvordan • presentere viktig 6. trinn. Jødedom; Buddhisme; Etikk og filosofi; Hinduisme; Islam; Om Du og jeg 5-7; Om forfatterne; Kontakt oss; Til lærerside

Gaia 5 Samfunnsfag, Smartbok - Gyldendal Norsk Forla

Eksempeloppgaver til karakterstøttende prøve i samfunnsfag for 10. trinn. IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT). ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 5. TRINN - 2018-2019 Læreverk: Midgard Lærer: Carl Petter Tresselt og Jostein Gaupholm Høst Mål TEMA ARBEIDSFORM Vurdering August - • oktober • Vise sammenhenger mellom fortiden og nåtiden ved å plassere historiske hendelser på en tidslinje • Skape fortellinger om menneske i fortiden o trinn, 5. - 7. trinn Samfunnsfag, Medier og kommunikasjon, KRLE-faget Tema: Familie, Filosofi og etikk, Helse, Oppvekst/familie, Samfunn og individ, Vennskap/respekt: Romy må være hos bestemor Stine etter skolen fordi moren jobber. 5. trinn. Ukeplan; Nytt fra 5. trinn; Ansatte; Kontakt; Halvårsplaner; Prøveplaner; Årsplaner; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Adresse. Postadresse: Føynland skole Postboks 250 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Kalvetangveien 1 3132 Husøysund Tlf: 409 11 500 Veibeskrivelse. Kontakt. Læreverk: Globus Samfunnsfag 6 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Samfunnsfag 7 benyttes for 7. klasse av Libæk, Mathiesen, Mikkelsen, Stenersen - J.W.Cappelen Forlag AS, Oslo 2006 Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet - 2006 og vektlegger hva elevene skal ha tilegnet seg etter 7. trinn

Tema Morsmål - புழு ஒன்றுTallfamilier - OPPGAVEKORT - Matematikk 1-2 | Malimo

Samfunnsfag / 8.-10. trinn / Grunnskole / Smartbok - Gyldenda

Samfunnsfag # Vår 2016 # LGU11012 Samfunnsfag 1, emne 1: Samfunn, kultur og sosial ulikhet | sensorveiledning; Høst 2016 # LGU11012 Samfunnsfag 1, emne 1: Samfunn, kultur og sosial ulikhet; LGU14002 Samfunnsfag 1: Samfunn, kultur og sosial ulikhet; Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn # Engelsk # Vår 2016 # LGU52009 Engelsk 1, emne 2. 5.-10. trinn grunnskolelærer Som lærer for 5.-10. trinn videreutvikler du elevenes grunnleggende ferdigheter, og legger til rette for læring hos barn og unge. Grunnskolelærere har et meningsfylt og spennende yrke med en variert hverdag 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, grunnleggende ferdigheter, leseteater, muntlige ferdigheter Har du hørt om eller tidligere brukt leseteater i klasserommet? Er du klar for et tips som kan brukes på hele barnetrinnet Årsplan i samfunnsfag. 1. klasse Tid: Emne: Mål: Hva: August & september Uke 35-39 Familier Trafikk - Jeg kan de mest grunnleggende trafikkreglene. - Jeg vet hva som skal til for å bli trygg på egen skolevei. - Jeg kan beskrive familiemedlemmer. - Lære om former og farger for fareskilt og opplysningsskilt. - Tegne skoleveien

Vi er klare for et nytt og lærerikt skoleår med de 70 flotte elevene på 5. trinn. I år er det Marit, Linda og Nina som er kontaktlærere. Charlotte er ressurslærer. Det er også knyttet flere faglærere til trinnet; Fride er leselærer og skal ha elevene i musikk. Natalie og Ioannis er kunst og håndverkslærere Matteoppgaver 5 trinn. Ekstra matteoppgaver for 5 klasse. Matematikk for 5 trinn inkluderer enkle oppgaver med brøk, repetisjon av gangetabell og deling, geometri, eksakte klokkeslett, lengder og måleenheter, oppgaver med logikk og regning med store tall 5. trinn: 37 50 24 77 arild.flaten@froland.kommune.no steinar.rom@froland.kommune.no emily.johannessen@froland.kommune.no Lekse til tirsdag Norsk Les s. 76-77 i Zeppelin lesebok Ukelekse. Ark Matematikk Matematikk Oppg. 5.44 side 30 i 5B-boka. 5B Engelsk Engelsk Skriv 5 setninger på engelsk hvor du bruker ukas gloser

 • Izmir beach.
 • Volkswagen tiguan rust.
 • Lære klokka oppgaver.
 • Xplora nummeret eksisterer ikke.
 • Autozug hamburg innsbruck 2018.
 • Americas got talent 2017 host.
 • Metro graz öffnungszeiten.
 • Sportsfiske langs oslofjorden.
 • Merge music to video.
 • Den blå steinen vekt.
 • Scomber scombrus.
 • Erin hunter.
 • Globus samfunnsfag.
 • Ral 7022.
 • Monster shop.
 • How to make peanut butter.
 • Prokaryotic organelle.
 • Creme fraiche rezept kartoffeln.
 • Star trek into beyond.
 • Drikke aloe vera forskning.
 • Motorsykkel bergen.
 • Sportsfiske langs oslofjorden.
 • Aina og martin tapte.
 • Shanghai time.
 • Gjermundnes videregående.
 • Garage revival 2017.
 • Klerat voksblokker.
 • Samsung t5.
 • Audi a3 e tron rekkevidde.
 • Olf messgerät.
 • Lære preposisjoner engelsk.
 • Nye stjernetegn.
 • Hamax sleepy sykkelsete.
 • Adhd hos voksne.
 • Engelska filmer för barn.
 • Valeriana celtica wirkung.
 • Hjulsett snøscooter.
 • Media markt santa cruz de tenerife, españa.
 • Hvordan låse iphone skjerm uten knapp.
 • Nordsjø maling forhandlere bergen.
 • Ifa motorenwerk nordhausen.